Wayita loltuun daangaa kibbaa qaxxaamuretti dhukaasi akeekkachiisaa dhagahamaa ture

Zooniin Meeshaalee Waraanaa irraa bilisaa addunyaarratti iddoo xiyyeeffannaan eegamuudha Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Zooniin Meeshaalee Waraanaa irraa bilisaa addunyaarratti iddoo xiyyeeffannaan eegamuudha

Wayita waardiyoonni Kooriyaa Kaabaa loltuu isaanii booji'ame barbaadaa turanitti loltoonni Kooriyaa Kibbaa dhukaasa akeekkachiisaa itti dhukaasaa turan.

Loltuun Kooriyaa Kaabaa booji'ame kun utuu duumessa keessa dhokatee daangaa Kooriyaa Kibbaa seenaa jiruuti kan qabame jedha humni waraanaa Kooriyaa Kibbaa.

Loltuuta Kooriyaa Kaabaa haala ajaayibaan booji'aman keessaa inni alanaa kun isa afraffaadha.

Kanaan dura Sadaasa 13 loltuun tokko utuu bakka eegumsa nageenyaa waliinii kan taate ganda Panmunjom keessa qaxxaamuraa jiruu rukutamee ture.

Loltuun Kooriyaa Kaabaa inni ammaa kun kan booji'ame daangaa naannawa Gangwon jedhamtuutti jechuun Miidiyaan Biyyaalessaa Kooriyaa Kibbaa KBS gabaaseera.

loltuun kun amma to'annaa poolisii jala galee akkamiin garas deemuu akka danda'e qoratamaa jira.

Addunyaarratti iddoo xiyyeeffannaa addaatiin eegamu kan ta'e Zooniin Waraanarraa Bilisaa DMZ Kooriyaa kaabaa fi Kibbaa kan daangessuudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata