Paarlaamaan Yugaandaa seera umurii pirezidaantii daangessu kaase

Pirezidaaanti Yowerii Museven Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Pirezidaaanti Yowerii Museveniin waggoota 30 oliif Yugaandaa ogganan

Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa Yugaandaa jijjiirama heera mootummaa akka pirezidaantiin ammaa yeroo jahaffaaf taayitarra turu hayyamu mirkaneesse.

Manni marichaas marii guyyoota sadiitiin booda daangaa umurii kaadhiimamaa pirezidaantii waggaa 75 jijjiruuf sagalee kennan.

Kana jechuunis Pirezidaaanti Yoweerii Museveeniin, kan umuruii 73 fi erga bara 2012 kaasee biyyattii bulchaa jiran yeroo jahaffaaf bara 2021'tti dorgomuu dandeeessisaadha.

Daangaan yeroo lammaffaa filatamuu jedhuus bara 2005'tti haqamuun Museveeniin yeroo sadaffaaf akka filataman dandeessisee ture.

Garuu,daangaan sunis qeeqiinsa amma Mr Museveenii pireezidaantii umurii guutuu taasisuun irra deebi'ameera.

Deeggartoonni isaas lammiileen yeroo kamiyyuu akka taayitaarraa bu'uuf sagalee kennuu ni danda'u jechuun mormu.

Miseensonni mana maree paartii mormitootaa ammaa booda maricha dhiisanii bahuun jahan isaanii waan seericha mormaniif arii'atamaniiru.

Image copyright NTV

Fooyya'iinsi heera mootummaa Sochii mormitoota Biyyoolessaa (NRM) pirezidaanti Museveenii kunis ji'a Fulbaanaa keessa dhiyaachuun paarlaamaa keessaatti mormii kaasee ture.

Erga miseensi paarlaamaa tokko qawwee fidee dhufeen booda aariin miseensota seera tuman jidduutti umamee ture.

Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti jeequmsichi amma tasgabaa'utti daqiiqaawwan 20 fudhatee ture.

Hooggantoonni paartii mormitootaa beekamoonis hiriira kakaasaniiru jechuudhaan hidhamuunsaanii gabaafamee ture.

Pireezidaanti Museveeniin erga bara 1986 kaasee taayitaa riphee loltootaa fudhachuun qabachuun Yugaandaa bulchaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata