Suuraawwan babbareedoo Afrikaa torban kanaa

Suuraawwan filatamoo Afrikaa guutuu torban kanaa: Muddee 15- 21, 2017

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Saafilli Keenyaa gosa Masaay Roobii darbe sirna kittaanaa booda as ba'ee wayita gara dargaggummaatti ce'uusaa mul'isu.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Guyyuma walfakkaatu, taatonni Joorjiyaa Sirna agrasiisaa TiyaatiraThe Three Sisters magaalaa Tuunisiyaa ,tuunis keessatti gaggeeffamerratti agarsiisan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Saafiloonni kunneen ,uffata aadaa handaqii fakkaatu uffachuun wayita gara qopheessitoota sirnichaatti eebba fudhachuuf tooraan imalan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Konkolaachisaa uffannaa Saantaa Klaawus uffate bishaa keessatti qurxummuuf laataa mullate Kibxata Afriikaa Kibbaa qarqara garba Magaalaa Darbaanitti.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Moodelli Chaad Biriigiite Taaneguu sirna agarsiisa badhaasa moodelistootaa magaalaa Ayivorii Koosti Abijaanitti qophaa'erratti akka danaa ililliitti uffattee as baate.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Guyyuma walfakkaatu, taatonni Joorjiyaa Sirna agrasiisaa TiyaatiraThe Three Sisters magaalaa Tuunisiyaa ,tuunis keessatti gaggeeffamerratti agarsiisan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Barataan loltummaa yeroo sirna eebbaarratti qilleensarra balali'uu Baha Bengaaziitti agarsiisu.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Guyyuma kana ,wayita Zimbaabweetti hojjettoonni tamboo haamanii gogsan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Roobii darbe ,Pirezidaantiin Afriikaa KIbbaa Jaakoob Zuumaan yaa'ii Paartii Kongiresa Biyyaalessaa Afriikaa kan hoogganaa isaan bakka bu'u itti filaterratti shubbisa isa dhumaa agarsiisan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Magaalaan daldalaa Naayijeeriyaa Leegoos bobbocaa fi halluu ayyaana waggaa du'aa ka'uu gooftaatiin faayamteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan