Jerusaalem: UN ejjennoo Tiraampi Jerusaalem irratti qaban kuffise

Yerusaalem Image copyright Reuters

Yaa'iin walii galaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii wiixinee Ameerikaan dhimma Jerusaalem keessaa akka baatu ajaju deggere.

Wiixinechi akka jedhutti murteen waa'ee magaalichaa kamiyyuu fudhatama waan hin qabneef ni haqama. Itoophiaanis biyyoota kana morman keessatti argamti.

Murtee darbe kana miseensota keessaa biyyootni 128 kan mirkaneessan yoo ta'u biyyoonni 35 sagalee hin kennine, sagal ammoo ni morman.

Salgan mormitootaa kunneen US, Israa'eel, Guwaatemaalaa, Honduraas, Oddoola Maarshaal, Micronesia, Nauru, Palau fi Toogoo fa'a.

Kanaadaa fi Meeksikoon warra Sagalee hin kennine 35nan keessa jiru.

Miseensonni dhaabbii jajjaboon Mana Maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii kanneen akka Chaayinaa, Firaansi, Raashiyaa fi UK akkasumas biyyoonni arabaa michuuwwan Ameerkaa ta'anillee warra murtee darbe kana deggeraniidha.

Magaalaan Jerusaalem baroota hedduuf ijoo dubbii waldhabdee Paalastaayinii fi Israa'eel ture, ammas hireen kun isaan mudachaa jira.

Israa'eel Jerusaalemiin guutummaatti qabattee akka magaalaasheetti ilaaluu kan eegalte bara 1967 wayita waraana Baha Giddu Galeessaa ture.

Warri Paalastaayin ammoo akka magaalaa isaanii egereetti ilaalu,kunis addunyaadhaaf ajandaa marii isa guddaa akka ta'utu himame.

Birmadummaan Israa'eel Jerusaalem irratti qabdu sadarkaa Idil-addunyaatti waan beekame miti, kanaaf biyyoonni baayyeen Imaabaasii isaanii Teelaviivii qabu.

Ameerkaan garuu Imbaasii ishee gara Jerusaalemitti jijjiiruuf ifaajaa jiraachuushee fedhii Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi tibbana agarsiisaa jiran irraa hubachuun ni danda'ama.

Ibsi Tarkii fi Yaman baasan beekamtii Ameerkaan Jerusaalemiin Magaalaa Israa'eel gochuuf kennite kan mormuudha.

Image copyright Reuters

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti bakka buutuun Ameerkaa Niikii Heelii ''Ameerkaan guyyaa har'aa kan Yaa'ii Jenevaarratti qoollifatamte kana yoomuu hin dagattu, akka biyya birmadummaa qabu tokkootti mirga keenya dubbannee jibbamne, ammas taanaan US imbaasii isaa Jerusaalemitti ni jijjiira, kun waan ummatni Ameerkaa nurraa eeguudha''jedhan.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa UN gaaffii biyoota Arabaa fi Islaamaatiin walgahii yeroo ariifachiisaa gaggeesse

Odeessa kana irratti dabalata