Tuniziyaan daandiin xiyyaara Emireetis kan Emireetota Arabaa Gamtoomanii (UAE) Tuniz akka hin qubanne dhorkite

Xiyyaarri Emireetis yeroo balali'u Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Dubartoota lammii Tuniziyaa xiyyaara Emireetis akka hin korre dhorkamuun isaanii komii guddaa kaase

Dubartoonnii lammii Tuuniziyaa hedduun akka xiyyaaricha hin imalleef erga dhowwamanii booda Tuniziyaan xiyyaarri Emireetis magaalaa guddoo biyyattii Tuunizi akka hin qubanne dhorkite.

Murtiin kuni yeroo komiin guddaa biyyattii keessa ka'etti dhagahame. Dhaabbileen mirga namoomaas tarkaanfiin dubartoonni akka dhorkaman ta'e 'sanyummaa fi loogummaa'' agarsiisa jedhaniiru.

Ministeerri geejjibaa akka jedhanitti, hanga xiyyaarrii Emireetis ''seeraa fi walii galtee idil-addunyaan'' hojjechuu eegalutti murteen kuni itti fufa.

Biyyoonni Emireeti Arabaa (UAE) 'odeeffannoo nageenyaan wal qabatuutu' turtii kana fidee jedhan.

''Odeeffannoon nageenyaa obbolaa Tuniziyaa keenya gaafanneetu murtii kanaaf nu kakaase,'' jechuun ministirri dhimma alaa Emireeti Anuwaar Gargaash guyyaa Dilbataa Tiwitarii irratti barreessanii ture.

Walitti dhufeenya rakkoo godhate

Biyyoonni Emireeti Arabaa (UAE) dubartoonni Tuniziyaa gara biyyaa xiyyaara akka hin qabanne dhorkuu isaanii qondaaltonni Tuniziyaa himu.

Mootummaan Tuniziyaa ambaasaaddara biyyattii waamanii dhimmicha akka ibsan yeroo gaafatanitti murteen yeroof darbuu isaa amma garuu bakkatti deebi'u isaa gaafa Jimaataa dubbatani turan.

Miidiyaaleen biyyattii dubartoonni Tuniziyaa yeroo hedduuf gara Dubaay dhaquuf Emireetis koruuf jedhanitti dhorkamu gabaasaniiru.

Akka gabaasa AFP'tti imallii dubartoonni Tuuniziyaa gara Emiretotaatti adeemsisan yeroo kan fudhatuufi eyyama imalaa qabanis irra-deebiin akka sakattaa'amu dubbataniiru.

Tuniziyaan walittI dhufeenya Biyyoonni Emireetota Arabaa Gamtoomanii (UAE) waliin qabdu fooyyessuuf carraaqaa jirti.

Paartiin Tuniziyaa Ennahidaa jedhamu dhaaba kaan waliin qindominaan biyyattii bulchaa jira.

Dhaabni kun Qaxar waliin hidhata qaba. Biyyoonni kanneen akka Emireetota Arabaa Gamtoomanii (UAE), Sa'uudii Arabiyaa fi Bahireen immoo goolii uumtota deeggarti jechuun walitti dhufeenya Qaxar waliin qaban dhaabaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan