Guwaatiimaalaan Imbaasiishee Tel Aaviiv irraa gara Jerusaaleem geessuuf akka ta'e beeksifte

Jarusaalem
Goodayyaa suuraa Jarusaaleem, Magaalaa hadhuura walitti bu'iinsaa Isaa'eelii fi Paalestaayiin

Pirezidantiin Guwaatimaalaa Jiimii Moraalees Imbaasii biyyaattiin Israa'eelii qabdu gara Jerusaaleemitti akka jijjiiiramu ajaja dabarsaniiru.

Odeeffannoo fuula feesbuukii isaaniirratti maxxansaniin, ministira muummee Israa'eel Beeniyaamiin Netaniyaahuu waliin erga mari'atanii booda murtee kana akka murteessan Obbo Mooraalees ibsaniiru.

Wixinee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii torban darbe murtee Ameerikaan Jerusaaleem akka magaala guddoo Israa'eelitti beekuuf murteessite balaaleffachuuf bahe biyyoota morman sagala keessaa tokko Guwaatimaalaadha.

Doonaald Tiraamp biyyoota dhimma kana irratti faallaa Ameerikaa dhaabbatan irraa bulchiinsi isaanii gargaarsa kennamaaf jiru akka dhaabu dhaadataniiru.

Biyyi giddugala Ameerikaatti argamtuufi diinagdee laafaa qabdu Guwaatimaalaan biyya deeggarsa gama hedduu Ameerikaa irraa argatti.

Obbo Moraalees dilbata darbe dubbii taasisaniin Imbaasii isaanii Tel Aviiv irraa gara Jarusaalemitti jijjiruun dura 'qindoomina barbaachisu hunda' gochuudhaan akka qophaa'an qondaaltota biyyaattiif ajaja dabarsaniiru.

Gwaatimaalaan miichuu yeroo dheeraa Israa'eel akka taatees eeraniiru.

Dhimmi Jarusaaleem hadhuuraa walitti bu'iinsaa Israa'eelii fi Paalestaayiiniiti.

Israa'eel baha magaalitti dur Joordaan jala ture yoo dhuunfattu, Paalestaayiin ammoo kuutaan amma bulchiinsa Israa'eel jala jiru biyya fuula duratti hundeefataniif magaalaa guddoo akka taa'u akeekan.

Hireen lafa sanaa marii gara fuulduraatti itti fufuun murta'aa jedhaniis amanu.

Fedhi Israa'eel Jerusaalem irraa qabdu hawaasa idil addunyaan hanga yoonaatti fudhatama hin arganne. Eembasiin biyyoonni hundi Israa'eelii qaban magaala Teel Aaviiv keessatti argamu.

Pireezident Traamp qaama hariiroo dhimma alaa biyyattii hordofuun hojii teessoo Eembasii biyyaatti gara Jarusaalemitti jijjiiruu akka eegalu gaafataniiru.

Odeessa kana irratti dabalata