Dooniin waraanaa Yunaayitid Kingidam naannoo galaana Kaabaa kan Raashiyaa hordofe

Dooniin waraanaa 'HMS St Albans' (kan dhiyootti mul'atu) doonii waraanaa Raashiyaa 'Admiral Gorshkov' yeroo hordofu Muddee 25, 2017

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Dooniin waraanaa 'HMS St Albans' (kan dhiyootti mul'atu) doonii waraanaa Raashiyaa 'Admiral Gorshkov' yeroo hordofu

Dooniin waraanaa saffisaa Biriteen doonii waraanaa Raashiyaa naannoo galaana Kaabaa daangaa lafa bishaanii Yunaayitid Kingidam (UK), guyyaa ayyaana qillee faana bu'uu isaa humni waraanaa galaanarraa Royaal beeksise.

Dooniin waraanaa saffisaa 'HMS St. Albans' jedhamu doonii raashiyaa 'Admiral Gorshkov' jedhamtu 'fedhii biyyaalessaa bu'uura taasifachuun kan hordofaa turan.'

Raashiyaan waan kanarratti dubbatte hin qabdu.

Humni waraanaa galaanarraa Royaal akka jedhetti, booda kana 'gareen Raashiyaa ''qabeenya bishaanii Yunaaytid Kingidam (UK) irratti babal'ifachuu baay'iseera''.

Biriteen dhihoo kana sarara intarneetii galaana jalaan Raashiyaa himattee turte.

Hogganaan humna ittisaa yoo sararri inatrneetii kuni cite diinagdee biyyattii haalaan akka miidhu dubbatani ture.

Sararri kunis aardiiwwaniifi biyyaalee walqunnamsiisa.

Humni waraanaa galaanarraa Royaal akka jedhetti, dooniin waraanaa Biriteen guyyaa sadii dura eegalee hanga dooniin waraanaa Raashiyaa daangaa bishaanii Yunaayitid Kingidam darbutti hordofaa turan.

''Qabeenya bishaanii keenya kabachiisuu duubatti hin deebi'u'' jechuun barreessaan humna ittisaa Gevin Wiliyaamsan himaniiru.

'Walitti dhufeenyi Biriteeniifi Raashiyaa erga Moskoon Kirimiyaa kibba Yukreenirraa ofitti dabalte as rakkoo godhateera.