Biraaziil Dipiloomaatii Veenzuweelaa olaanoo ari'atte

Pireezideentiin Veenzuweelaa Nikolaas Maaduroo wayita bulchitootaa fi hoggantoota mootummaa waliin mariyatan
Ibsa waa'ee suuraa,

Braaziil Olaantummaa seeaa sarbiteetti jedhan

Biraaziil Dippiloomaatii olaanaa Veenzuweelaa ta'uun biyyittii keessa jiran Jeeraardoo Delgaadoo nama fudhatama hin qabne akka ta'an beeksifte.

Murtoon Biraazil kunis guyyoota dura Veenzuweelaatti ambaasaadara Biraaziil Ruuyi Peeriyeraa Kaarakaasii ari'atamuun isaanii erga dhagaahamee booda.

Mootummaan Biraaziil Pirezidaantii biyyaatti duraanii Deelmaa Ruuseefiin yakkaan himachuun isaa seera ala jechuun Veenzuweelaan ambaasadara Biraaziil Kaaraakaas jiru ariyachuu ibsiteetti.

Sanbata darbes hoogganaa eembaasii Kaanaada Kaarakaasitti argamu dhimma biyyaa keessa gale jechuun ariyatteetti.

Ministeerri haajaa alaa Kaanaadaas wixata darbe kaanaadaatti ambaasadarri Veenzuweelaa Baariyaantoos Feernaandeez biyyattii akka hin seenne dhorkuun haaloo baheera.

Hoogganaan eembaasii Veenzuweelaas kaanaadaa gadhiisanii akka bahan gaafatamaniiru.

Hariiroon Braaziilii fi Veenzuweelaa erga bara darbe pireezident Maayikil Tiimeer aangootti dhufanii fii pireezidentiin duraanii Deelmaa Ruuseef mana maree biyyattiin dhimma bajataan walqabateen aangoo irraa ari'amanii booda laafaa dhufeera.

Pireezident Nikolaas Maaduuroon himatamuu aadde Deelmaa Ruuseefiin 'fonqolcha mootummaa garee morkattoota Sooshaalistiin' raawwatame ittiin jedhaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Ambaasaaddarri Biraazil Ruuyi Peeriyeraa Kaarakaasitti akka hin deebine dhorkamaniiru

Hoogganaan Mana maree Veenzuweelaa Deelsiiy Roodriigeez haasa'aa dilbata darbe taasisaniin 'hariiroon dipiloomaasii Braaziil waliin qaban hanga sirni heera biyyaatti sarbame bakkatti deebi'utti iddoo duriitti hin deebi'u' jehaniiru.

Braaziil gama isheen deemsi Veenzuweelaa kun 'abbaa irrummaa bulchiinsa Nikolaas Maaduuroo agarsiisa' jetteetti.

Kaanaada fi Biraaziil biyyoota obbo Maaduroorratti qeeqa kallatti kennanii dha.

Pireezidentiin mootummaa sooshaalistii kun mormiitoota hiraarsuu fi mirgoota namoomaa sarbuun qeeqamaa jiru.

Kaanaadaan qondaaltota gameeyyii Veenzuwelaarratti ji'oota muraasa dura qooqqobbii kahuun ishee ni yaadatama.