Ogeeyyii Kooriyaa Kaabaa misaa'ela gabbisanirra qoqqobbiin kaa'ame

Suura ogeessota misaa'ela gabbisuun beekaman Ri Piyong-cho ( bitaa) fi Kim Jong-sik (bitaa) ni mul'atu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ri Piyong-cho ( bitaa) fi Kim Jong-sik (bitaa) gargaartota amanamoo Kim Jong-un akka ta'an himama

Ameerikaan qondaaltota Kooriyaa Kaabaa lama kan misaa'ela gabbisu jettee yaadde irratti qoqqobbii keesse.

Ministirri dhimma faayinaansii Ameerikaa namoota lama Kim Jong-sik akkasumas Ri Piyong-chol jedhaman ''hoggantoota ijoo'' Kooriyaa Kaabaa sagantaa gabbisa misaa'ela keessatti qooda qaban jedheera.

Manni maree nageenyaa Biyyoota Gamtoomani (UN) gaafa Jimaataa misaa'ela baalestikii waan yaalteef Kooriyaa Kaabaa irratti qoqqobbii haaraa kaa'eera.

Biyyattiin garuu ''waraanarra adda miti'' jetteetti. Diinagdees akka haalaan miidhu kan ibsite.

Qoqqobbiin Ameerikaa haaraa tajaajila daldalaa kamuu isaan Ameerikaa keessa taasisan ni dhorka. Qabeenya Ameerikaatti qaban mara akka hin fayyadamnes taasisa.

Namoonni lamaan kuni yeroo Kim Jong-un misaa'ela furguggisan yeroo hedduu suura waliin ka'an mul'ateera.

Kooriyaan Kaabaa waggaa faranjoota dhumatuuf jedhu kanatti yaa'ii misaa'elaa hedduu kan taasiste yoo ta'u dachee ardii Ameerikaa mara akka waliin gahu dandeessu ibsiteetti.

Image copyright KCNA/Reuters
Goodayyaa suuraa Kim Jong-un Ri Piyong-chol yeroo Kim Jong-un waliin kokkolfan mul'ataniiru

Qorannoon dhaabbata miidiyaa Rooytars Caamsa darbe qorate akka agarsiisutti kunneen nama meshaa waraanaa hojjechuun beekamu Jaang Chan-ha waliin pirezidantii biyyattii Kim Jong-un'n filataman.

Amalli isaan pirezidantii yeroo argan agarsiisanis kan qondaaltonni kaan agarsiisanirraa addadha jedha Rooytars.

Ri Piyong-chol jeneraala humna qilleensaa Raashiyaatti baratan akkasumas Jong-sik immoo saayintistii rokkeettii muuxannoo waggaa dheeraa akka qaban Rooyitars gabaaseera.

Lamman isaaniyyuu lammiilee Kooriyaa Kaabaa qoqqobbii Biyyoonni Gamtoomani (UN) irra kaa'an keessa tarreeffamaniiru.

Qoqqobbiin Biyyoota Gamtoomani (UN):

  • Omisha petroliyeemii waggaatti barmeela kuma 500 akkasumas dikita waggaatti barmeela miiliyoona afur qofa akka dhiyeessitu
  • Lammiileen Kooriyaa Kaabaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan ji'oota 24 keessatti biyyatti akka deebifaman. Kuni sharafa maallaqa biyya alaa jalaa xiqqeessa.
  • Omishaalee biyyattii alatti gurgurtu kannen akka maashiniwwaniifi meeshaalee elektirikii akka hin gurgurre dhorku

Odeessa kana irratti dabalata