Waraana Siiriyaa: Naannoo Baha Ghuwaataati dhukkubsattoota Wal'aansaaf baasuun eegalame

Ambulaansoonnins daa'imman akka baasaniif Baha Ghuwaataa galfaman Image copyright ICRC
Goodayyaa suuraa Ambulaansii daa'imman baahan fudhachuu dhaqab ICRC kaasee keessaa.

Magaalaa guddittii Siriyaa naannoo Damaasqoo lafe rephee lolttotaan qabamee keessaa walaansaaf bahuun eegalameera, akka jecha Fannoo Diimaatti.

Barreefama tiwiitiin, 'ciminaan' kan dhukkubsatan Baha Ghuwaataa naannoo magaalaa guddootii baafamaa jiru.

Torbaan darbees dhaabbata gargaarsaa UK tokko, pirezidaantiin Baashaar al-Asaad daa'imman kaansarii dhukkubsatan torba naannichaa waggootaaf takaanfii motummaa jala jiru keessaa baasuuf akka yaalu dubbaterra.

Akkasumas daa'imman walaansa atattamaa kan barbaadan kan gara 130 ta'aniitu achitti argama.

Akka dhabbanni motummoota gamtomaanii jedheettis, jiraattoota naannichaa kuma 400 keessaa daa'imman parsantaa 12 ta'an Baha Ghuwaataa keessatti hir'ina nyaataa cimaan rakkataa jiruu.

Guyyaa Kibxataa, Koreen Fannoo Diimaa Addunyaa suuraa maxxanseen ambulaansoonni daa'iimman baasuuf galaniiru.

Namoonni ammamii akka naannichaa baafaman odeeffannoon gadi fageenyaa kenname hinjiru.

TBooda irra ammoo dameen Diimaa Araba Siriyaa suuraa ijoollee xixinnoo haadhoolii isaanii waliin hospitaaloota Damaasqoo geefamaniiru jechuun maxxanseera.

Torbaan darbee ammoo, gorsaan deegarsa dhaabbata deegarsaa fi walaansa walta'iinsaa (UOSSM) Mr De Biretoon- Gordan BBC'tti akka himeetti, waajjiri dhuunfaa pirezidaanti Asaad daa'iimman kaansarii dhukkubsatan baasuuf ni yaalaa jedheera.

"Asaadi waa'ee isaa yaadaa akka jiru ni beekna. Kallattiin itti dubbachuufis Kibxata deebiifne ni bilbillaaf,'' jedhan Mr De Biretoon- Gordan.

"Ergasii itti fufaa yoo nuun jedhees karoorri jiru hanga nuuf danda'ameen dafnee Ghuwaataa gahuun daa'imman argachuudha.''

Motummaan Siriyaa ifatti wanti dhimmicha irratti jedhe hinjiru.

Dhaabbanni motummoota gamtoomanis walaansaaf baasuuf yaaliiwwan taasisaa turee jira.

Dhukkaasa motumaa kan dhiheenya kanaatiinis siviloonni hedduun ajjeefamuu fi hir'inni nyaataa miidhamaa akka saaxilaa jiru hubatameera.

Image copyright Syrian Arab Red Crescent

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata