Barri 2017 bara ulfaataa ta'us taateewwan gaggaariin yaadataman jiru

Barri 2017 bara ulfaataa ta'us wantoonni gaggaariin yaadataman jiru. Bara kana taateewwan akka seeqnu nu dirqisiisan kunooti.