Barri 2017 bara ulfaataa ta'us taateewwan gaggaariin yaadataman jiru

Barri 2017 bara ulfaataa ta'us taateewwan gaggaariin yaadataman jiru

Barri 2017 bara ulfaataa ta'us wantoonni gaggaariin yaadataman jiru. Bara kana taateewwan akka seeqnu nu dirqisiisan kunooti.