Qorattoonni Maarsiin yeroo kamiyyu caalaa gad-fageenyaan ilaaluuf jiru

Qorattoonni Maarsiin yeroo kamiyyu caalaa gad-fageenyaan ilaaluuf jiru

Dhimmoota addunyaan bara 2018'tti saayinsii irraa eegdu keessaa tokko maarsii haalaan qorachuudha.