Dubartii Wiilcheerii xiyyaara keessatti tolchuuf ifaajaa jirtu waliin wal baraa

Dubartii Wiilcheerii xiyyaara keessatti tolchuuf ifaajaa jirtu waliin wal baraa

Yeroo ammaa xiyyara irraa kan hafe maloonni geejjibaa biroon wiil cheerii qabu. Kanaaf furmaata fiduuf jecha haati tokko industiriiwwan xiyyaaraa waliin hojjechuu jirti.