Kooriyaan Kaabaa mari'achuuf fedhii qabaachu ibsite

Faajjii Olompikaa Image copyright Getty Images

Koriyaan Kaabaa marii torban dhufu keessa sadarkaa qondaaltota olaanootti karoorfame irratti akka hirmaattuuf affeerraa Koriyaan Kibbaa dhiyeessiteef fudhachuushee ibsite.

Marii Kibxata dhufu gaggeefamuunis haala isportessitoonni Koriyaa Kaabaa Olompiikii gannaa Koriyaan Kibbaa qopheessitu irratti qooda fudhatan irratti haala mijessuu irratti kan xiyyeeffatuudha.

Hogganaan Koriyaa Kaabaa Kiim Joong Un akka jedhanitti, isporteessitoonni isaanii akka hirmaataniif gara sanatti eerguun 'tokkummaa keenya agarsiisuuf carraa gaariidha' jedhaniiru.

Marichis mandara daangaa lamaan irratti argamtu Paanmunjoom keessatti gaggeefama jedhamee eegama.

Bakkeen lafa nageenyaa jedhamuun beekamu kunis, bakka eeggannoo olaanaan taasifamuufi kan sochiilee loltummaa irra bilisa ta'eedha. Inni biyyoota lamaanif mandara haasaan nageenyaa itti taasifamuu seena qabeessa ta'a.

Image copyright Getty Images

Qondaalli waajjira pirezidaantii Koriyaa Kibbaatti argaman tokko akka jedhanitti, dhimmi marichaa inni duraa waa'ee olompikii gannaa Piiyoongichaangi ta'a.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata