Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa wantin saba koof hojjedhe xinnoodha jedha

'Opride Oromo Person of the year' ta'ee kan filatame Haacaaluu Hundeessaa wantin saba koof hojjedhe xinnoodha ani hanga wareegama lubbuu keennuuttin saba koof hojjedha jedhee. Pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa amala dhaabasaanii keessaatti umurii kootiin argee hin beekneen aantummaa ummataa nama qaban waan ta'eef filatamuu isaaniirraa mormii hin qabus jedheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan