Kooriyaan Kaabaa jila gara taphoota Olompikiitti erguufi

South Korean Unification Minister and chief delegate Cho Myoung-gyon (R) shakes hands with his North Korean counterpart Ri Son-gwon Minsitirri tokkummaa Kooriyaa Kibbaa Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Walgahiin sadarkaa olaanaa kuni waggaa lama keessatti kan jalqabaati

Kooriyaan Kaabaa taphoota Olimpikii gannaa Guraandhala 2018 Kooriyaa kibbaa taasifamu irratti bakka bu'oota akka ergitu Se'uul dubbatte.

Dorgomtoota biroo dabalatee atiletootaa fi deggeertoonni akka irratti argamanis Kooriyaan Kaabaa dubbatteetti.

Oduun kuni kan dhagahame waggoota lamaan oli booda biyyoonni kun walarguun wayita marii sadarkaa olaanaa yeroo jalqabaaf geggeessanitti ture.

Marii kanatti fayyadamuun karaa walitti dhufeenyaa Kooriyaa lamaan gidduu jiru akka fooyya'u ni goona jechuun Kooriyaan Kibbaa himteetti.

Akka AFP gabaasetti, ''Kooriyaan Kaabaa jila sadarkaa olaanaa, jila Koree Olimpikii biyyaaleessaa, atileetoota, deggartoota, agarsiistoota aartii, dawwattoota, gartuu tekuwaandoo agarsiisanii fi gazexeessitoota,'' gara taphoota kanaatti erguuf yaada akka dhiheessite ministeerri itti-aanaa tokkummaa Kooriyaa Kibbaa Chuun Hae-Suung gazeexessitootatti himaniiru.

Kooriyaan Kibbaa wayita Olimpikii gannaa kanatti lola biyyoota lamaan gidduu tureen maatiwwan addaan bahaanii walitti fiduu irratti yaada dhiheesiteetti.

Kooriyaan Kibbaa yaada kana kaasaa turteetti.

Akka Obbo Chuun jedhanitti, biyyattiin dhimma waraanaa ilaalchisee Kooriyaa Kaabaa waliin haasa'uuf gaafachuu isaanii himaniiru.

Marii dhumaa bara 2015 keessa taasisaniin booda walitti dhufeenyi biyyoota lamaan giddu ture yeroodhaa yerootti badaa deemeera.

Walitti dhufeenyi isaanii kan hammaate Kooriyaan Kaabaa rokkeetii dhukaasuu fi niwkilara furguggisuu hordofee Kooriyaan Kibbaa pirojektii diinagdee waliinii naannoo qe'ee indastirii Kaa'esong dhiistee booda.

Kunis Piyongiyaang hidhata kominikeeshinii Se'uul waliin qabdu akka addaan kuttu taasiseera, bilbila dabalatee.

Kooriyaan Kaabaa hanguma niwkilara dhorkamte furguggisuu itti fufte walitti dhufeenyi isaaniis hammaate.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan