Dubartoota godaannisa isaaniin hinqaanofnu jedhan walbaraa

Dubartoota godaannisa isaaniin hinqaanofnu jedhan walbaraa

Kuusaa suuraa ogeessi kaameraa Biritiish Soofi Maayen, 'Behind the Scars'' jetteef dubartoonni godaannisa qaban suura ka'u.

Namoonni yeroo hedduu godaannisa akka dogongoraatti ilaalu.

Soofiin garuu godaannisni seenaa isaanii keessatti qooda qaba jetti. Hojii isheen hojjettu namoota wanti akkanaa isaan mudate akka jajjabeessuu dabalataanis kaanis akka kana godhan taasisa jechuun amanti.