Bootiswaanaan mana sagadaa paastar Bushirii 'raajii' jedhame cufte

Paastar Bushirii Image copyright Tiksee Bushirii/Feesbook

Bootiswaanaan mana sagadaa lammii Maalaawwii raajaa ofiin jedhuufi qilleensarra deemuu akka danda'u himu jalaa mana sagadaa cufte.

Manni sagadaa Paastar Bushirii Gaaboronii argamu sababa 'maallaqa ajaa'ibaatin' cufamuu isaa mootummaan mirkanesseera.

Murtee kana mormuun manni kadhannaa kun ol iyyanno isaa akka galfatees 'Malawi24' gabaaseera.

Kun kan ta'e paastariin kun biyyatti keessa akka hingalle erga dhorkamee utuu waggaa hinguutin jechuudha.

Inni konfiransii irratti argamuuf yeroon gahee bakka jirutti ta'unis beekameera.

Lammiileen Maalaawwii Botsiwaanaa seenuuf waraqaan eeyyamaa biyya itti seenan(Viizaa) hin barbaadani.

Haa ta'u malee, baatii Ebla darbe garuu Obbo Bushirii Afrikaa Kibbaa keessa turanif akka isaan barbaachisu ministirri Bootiswaanaa Ediwiin Baatshuu beekisisuu isaanii AllAfrica.com gabaasee ture.

Tiksee(Shepherd) Bushiriin eenyu?

  • ''Raajaa'' maalawwiitti dhalatan yeroo ta'an fi yeroo ammaatti manneen sagadaa biyya Gaanaa irraa hanga Afrikaa Kibbaa qabu.
  • Akka ' Mail & Ther Guardian' HIV Afrikaa Kibbaa irraa gabaasanitti HIV irraa namoota fayyisuufi nama du'aa akka kaasan dubbatu.
  • Miidiyaan kaan 'Maravi Post' gabaasetti immoo Inglizii/UK akka 'lamatti qoodamtu' akkasumas 'jeequmsa' akka seentu raaganiiru.
  • Wayita inni qilleensa irra deemu viidiyoon mul'isu miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaniiru.
  • Akka gabaasa 'New Zimbabawe' yoo ta'e immoo dhihootti pirezidantii itti aanaa Zimbaabwee kan ta'an Keemboo Mohaadii utuu aangoorra hinbahin dura akka ''muudaman'' dubbateera.

Gaazexaan 'The Botswana Gazette' akka jedhetti waldaan kuni ''Maallaqaa dinqii'' jedhe fayyadamu waan falfala fakkaatuu fi seera biyyatti kan faalleessu waan ta'eef- mootummaan cufe.

Obbo Bushiriin Feesbuukii irratti hordoftoota 2.3 kan qabuu fi sagada jala bultii waggaa haaraa irra taasisee irratti namoonni istadiyoomi Johaanisbarg FNB jedhamu guutanii ture.

Dhimma kana ilaalchisee waldaan isaa ifatti deebi ni kenna jedhamee eegama.

Namni kuni tajaajila amantii biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kennuun jireenya qannoo jiraachuun beekama.

Kanaan dura, Afrikaa Kibbaa keessatti irbaata tokko isa wajjiin nyaachuuf maallaqa doolaara 80 - 2000 nama kaffalchiisa jechuun miidiyaan 'News24' gabaase ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan