Tiraamp waa'ee baqattoota Ameerikaa keessa jiranii 'hamaa dubbatan'

Pirezidantii Ameerikaa Donaald Tiraamp Image copyright Reuters

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp dubbii miira keessa seenani dubbatanin baqattoota Ameerikaa keessa jiraatan waan hamaa dubbatan.

Akka Waashingitan post gabaasetti, ''Akkamitti biyyoota 'kosiitii' walitti dhufani asitti jiraachuu eegalan?'' jechuun jara seera tumanitti dubbataniiru.

Kun ummata Haayitii, El Salvaador akkasumas biyyoota Afrikaa irraa dhufanif akka ta'e gabaafameera.

Waayit Haawus dhimma kana hin haalle, miidiyaan Ameerikaa kaanis mirkanaa'era.

''Namoonni siyaasaa Waashingitan muraasni biyyoota alaaf mormu, Pirezidant Tiraamp garuu yeroo ummata Ameerikaaf falmu,'' jedha ibsi dubbi himaa Waayit Haawus Raaj Shaah barreessan.

Itti fufees: ''Akkuma biyyoota kaan baqattoota faayidaa irratti hundaa'un simatan, pirezidant Tiraamp fala waaraa biyya keenya cimsuufi namoota biyyattiif waa gumaachan simachuun dinagdee keenya cimsuufi ummata keenya waliin akka jiraatan falmaa jiru,'' jedha.

Yaadni pirezidant Tiraamp kan dhagahame namoonni seera baasan waliigaltee baqattoota Ameerikaa keessa jiran kan paartilee Ameerikaa lamaan walii galchiisu akka dhiyeessan dubbatan booda.

Yaada isaanii kanaan Tiraamp gama hedduun qeeqamaa jiru. Kan dhiifama akka gaafatu jedhanis jiru.

Masaraan biyyaalessaa Waayit Haawus garuu qeeqaa dhufu kana balaaleffataa jira.

Torban kana bulchiinsi Tiraamp lammiileen El Saalvador 200,000 ta'an biyyaa akka bahan beeksiseera.

Kunis turtii ji'oota 18 keessatti eeyyama jirenyaa akka argatan yookiin biyyatti akka deebifaman kan jedhu.

Lammiileen El Salvaador waggoota 30 siquuf Ameerikaa jiraataa turan kunneen, biyyi isaanii bara 1991 kirkira lafaan balaan guddaa irra gahee booda yeroof akka Ameerikaa jiraatan kan eeyyamamef ture.

Bulchiinsi pirezidant Tiraamp bu'uraaleen misooma balaa yeroosin miidhaman amma waan hojjetamanif qe'ee kessanitti deebi'a jedhanin.

Eeyyamni jireenyaa lammiilee Haayitii fi Nikaaraaguwaa akka haqamu ta'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata