Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta'eera
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan