Mirga itti fayyadama laga Abbayyaa Masirii ni eegsifna - Al Siisii

Abdulfattaa Al Siisii Image copyright Getty Images

Pireezidantiin Masirii Abdulfattaa al Siisii mirga itti fayyadama laga Abbayyaa biyya isaanii akka tiksan, ammoo Itoophiyaafi Sudaan waliinillee nageenya akka fedhan dubbatan.

Akka gabaasa AFP'tti pireezidantichi "Ijipt obboloota ishee waliin wal hin waraantu" jechuun biyyoota ollaa waliin nageenya qabaachuu akka fedhan TV biyyaatti irratti dubbatan.

Masiriin ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dhiyeessii bishaanii biyyattii laga Abbayyaarraatti hundaa'e miidha sodaa jedhu qabdi.

Baroota dheeraaf mirga laga Abbayyaatti qofaa fayyadamuu fi pirojektoota lagicharratti hojjetaman hayyamuufi dhorkuu qabdi turte Masiriin.

Image copyright MoFA/Facebook

Ministirri haaja alaa biyyattii Saamee Shukri baati darbe dhimma kanarratti mari'achuuf gara Itoophiyaa imalanii turan.

Hidhi haaromsaa Itoophiyaa guddichi bara 2012 hojiin isaa yoo eegalamu bara 2017 ni xumurama jedhamee ture, haa ta'u malee ammallee dhibbeentaa 60 irra akka jiru gabaafama.

Gama biraan Galaana Diimaatti dhihoo kan jiru bakka albuudaan badhaadhe 'Halayeb Triangle' jedhamu irratti Sudaan waliin wal-diddaa keessa galanii jiru. Bakkichi ammatti Masirii harka haa jiraatu malee, warri Sudaan abbummaan isaa nuuf mala jedhu.

Caamsaa darbe Sudaan omishaleen qonnaa Masirii irraa gara biyya ishee akka hin galle dhorkitee turte, ambaasaaddara ishee Kaayiroo jirus waamtee mariisisuun ishee ni yaadatama.

Pireezidant Siisiin biyyi isaanii humna waraanaa ishee akka jabeeffattus dubbatanii jiru, kun garuu fedhii nageenyaa biyyattiiti jedhan..."nageenyan amma haasa'aa jiru tiksuuf humni waraanaa nu barbaachisa" jechuunis dubbataniiru.

"Dhimma biyya kamiiyyuu gidduu akka hin galle, eenyurrattis daba akka hin hojjenne daangaa keenya keessaa bahuu dhabuu keenya yeroo mara mirkaneeffachuun nurra jiraata."

Ergaan isaanii kun lammiilee Masiriif akkasumas "obboloota keenya Sudaanfi Itoophiyaa keessa jiraniif dhimmichi ifa akka ta'uuf" akka akeekkates dubbataniiru.

Gama biraan waraanni Masirii eertiraa qubachuu isaa gabaasa baha ture, Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii 'oduu dhama hin qabne' jechuun soba ta'uu himanii jiru.

"Mootummaan wayyaanee [Itoophiyaa] rakkoo keessoo isaa ittiin dhokfachuuf jecha Aljaziiraatti fayyadamee oduu oomishedha" jechuun dubbatan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata