Dargaggeesa lammi Itoophiyaa Ameerikaa keessatti Tiraampiin balaaleffatu

Dargaggeesa lammi Itoophiyaa Ameerikaa keessatti Tiraampiin balaaleffatu

"Arrabsoo Tiraamp gaafan dhagahe, keessi koo ni gubate, baay'een gadde. Hojiin hojjedhullee dhaabeen gara mormii kanaatti seene, xiiqii aariifi tuffatamuun na keessatti uumetu kana fide," jedha jiraataa Ameerikaa kutaa biyya Minesootaa magaalaa Seent Pool kan ta'e Tsaggaayee Hayilasillaasee.