Kooriyaa kibbbaatti balaa ibiddaan namoonni dhuman

Balaa ibiddaa Kooriyaa kibbaa waggoota kudhan keessatti isa hamaa ta'e Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Balaa ibiddaa Kooriyaa kibbaa waggoota kudhan keessatti isa hamaa ta'e

Balaa Ibiddaa Kooriyaa Kibbaa Hospitaala keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 41 du'anii 70tti kan siqanirra miidhaan ga'eera.

Ibiddi kan ka'e Hospitaala Seejoongi kan magaalaa Kibba baha biyyattii Miriiyaangi keessatti argamu keessaati.

Wayita balaan kun mudatetti dhukkubsattoota 200 tu narsoota hedduu waliin hospitaala keessa turan, hedduunsaanii baraaramaniiru.

Balaan ibiddaa kun seenaa Kooriyaa Kibbaa keessatti erga waggoota kurnan darbaniitii isa hammaataadha. Lakkoobsi namoota du'anii dabaluu danda'a,sababni isaa namoonni miidhaa cimaan irra ga'ee hospitaala galan haala yaaddessaa keessa waan jiraniif.

Lubbuu baraartonni balaa ibiddaa ejensii oduu Yoonhaappitti akka himanitti namoonni hedduun aara gubataa wayiita gara keessaatti harganan du'an.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Namoonni hedduun aara gubataa wayiita gara keessaatti harganan du'an
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ibiddichi kutaa namoonni itti yaalaman keessatti akka ka'etti yaadama

Hoogganaan Hojii Lubbuu Baraaruu balaa ibiddaa Chooyi Maan gaazexeessitootatti akka himanitti maddi balichaa ammallee hin beekamne.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Sababi balaa ibiddaa ammatti hin beekamne

Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Moon Jaay-iin akkaataa balaa ibiddaa hatattamaan qolachuun danda'amurratti mari'achuuf qaama dhimmi ilaallatu walga'ii waamaniiru.

Akka gabaasa Yoonhaappitti aanga'oonni olaanoon mootummaa fi paartilee mormitootaa madda rakko kanaa qorachuu fi gaddasaanii ibsachuuf gara Miriiyaangitti imalaniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Dhukkubsattoonni hedduun hospitaala keessa turan

Miriyaangi magaalaa Se'ul irraa gara kibba bahaatti kiilomeetira 270 fagaattee argamti.

Balaan kun erga lammiileen biyyattii 29 balaa ibiddaa mana jimnaastikii magaalaa Jechewoonitti ka'een dhumanii ji'a tokko booda mudate.