Duula farra malaamaltummaa Saawudiitiin beenyaan doolaara biiliyoona 106 sassaabame

Hoteela Riiz Kaarton Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa The high-profile figures were detained at Riyadh's Ritz-Carlton Hotel Namoonni bebbeekamoon malaamaltummaan shakkaman Hoteela Riiz Kaarton keessatti to'annoo jala turan

Duula farra malaamaltummaarratti taasfiteen Saawudiin namoota malaammaltumman shakkamanii qabaman irraa beenyaan boolaara biiliyoona 106 sassaabamu isaa abbaan alangaa biyyattii beeksise.

Namoota yaada isaanii akka kennan gaafataman 381 keessaa, 56 Sadaasa darbe irraa eegalee mana hidhaa akka jiraan Abbaan Alangaa waliigalaa biyyatti Sheek Sa'uud Al Mojeeb himaniiru.

Warreen hafan keessaa kaan bilisaan kaan ammoo yakkamtoota ta'anii waan argamaniif qabeenyi isaanii hundi dhaalamuus himaniiru.

Warreen bilisaan bahan eenyufaa akka ta'an maqaan eeruu baataniis, ilmaan mootii biyyattii, ministirootaa fi daldaltoota jechuu isaanii ta'uu hin oolu jedhameera.

Abbaa qabeenyaa Arab Saatalaayiiti Televizhiin Neetwoork kan ta'e Aliwaliid al- Ibrahiim fi Ilma mootii kan ta'e Alwaaleed Biin Talaal dhiyeenya kana bakka to'annoo jala itti oolfaman Hoteela Riiz Kaarton, gidduugala dippilomaatotaa Riyaadi, keessaa gadhifamaniiru.

Himatamtoonni lameenuu yakka hinraawwan jechuun yaada isaanii kennanis, maddeen qondaaltota Saawdii garuu yakkoota muraasa adda hin baane amananii beenyaa kafaluuf waliigalaniiru jedhu.

Warreen gadhiifaman keessa ilmi mootii biyyattii duraanii Abdullah, Miteeb Biin Abdullaah, doolaara biiliyoona tokko kaffaluun gadhiifamaniiru jedhamaa jira.

Ministirri biyyaattii Ibraahiim al- Asaaf yakka hin raawwanne jedhamuun bilisaan gadhiifaamaniiru.

Sheek Moojeeb akka jedhanitti, namoota himmanni irratti baname qoratamee hin dhuumne 56 waliin waliiigaltee beenyaa akka hin rawwanne beeksisaniiru.

Jarreen kuun Hoteel itti turfaman keessaa gara mana hidhaa maaqaan isaa ji'a dhufu adda baafamee himamutti dabarfamaniiru jedhamaa jira.

Qabeenya Bifa beenyaan himatamoota kana irraa fudhatamee keessaa doolaarri biiliyoonni 13.6 ta'u sagantaa lammiilee Saawdii qaalayinsa gatiin miidhaman bayyanachiisuuuf oolfama jedhan Ministeerri maallaqaa biyyattii Mohaammada al- Jadaan.