Hidhaa waggaa 30 sababa du'aa deesseef

Hidhaa waggaa 30 sababa du'aa deesseef

Eveliin Hernaandeez erga dirqiin gudeedamtee booda, ulfa addaan kutteetti jedhamtee hidhaan waggaa 30 itti murtaa'eera. Deeggartoonni ishee garuu ulfatu irraa ba'e malee isheen beekaa addaan hin kunne jedhu.