Torbee Afrikaa Suuraan: Amajjii 26- Guraandhala 2 tti

Suuraawwan filatamoo Afriikaa fi Afrikaanotaa addunyaa mararra jiraatan torbee kana keessa

Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Pikineetti ijji baratootaa osoodhuma waan barsiisaan jedhu hordofaa yaadanoomoo barreefatu. Fulbaana 30 bara 2018 kaafame. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Senegaalitti mana barnootaa magaala gudditti Daakaar irraa fagaatee argamutti shamarree barnoota haalaan hordofaa osoo jirtuu kaafamte. Senegaal yaa'ii idila addunyaa biyyoota guddachaa jiran keessatti barattoota hedduu gara mana barumsaatti erguuf karoora doolara biiliyoona heddun lakkaawamu ramaduuf jiru keessumeesiteetti.
Kuunlee Tejosoo abbaan Jaaz Hool kitaaboa gaafa fulbaana 30 kitaabota jiran agrsiisaaf dhiyeeseera. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Naayijeeriyaatti Gaazexessaan Fireenchi tokko biyyitti keessa manni kitaaba itti gurguran jiraachuu gaafachuu isaatiin lammileen biyyatti aarii keessa turan. Manni kitaabaa Jaaz Hool Leegoos mana kitaabaa dhugumatti qabaachuu agarsiiseera.
Deeggartoonni paartii mormituu maallaqa sobaa suurri Raayilaa Odingaa irra jiru qabatanii gaafa fulbaana 30 lafa kakuu itti galanitti fuudhanii bahaniiru. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kibxata darbe Keeniyaatti namoonni kumaatamaan lakkaawaman wayita hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaan sirna kakuu galu beekamtii hinarganne raawwatan hordofaniiru. Osoo Raayilaan pireezidantii ta'ee filatameera ta'ee maallaqni biyyatti amma waan inni fakkachuu danda'u deegaraan isaa tokko agarsiseera.
Hiriira mormii kana kan taasisan Hospitaal Mustafaa Baacha jedhamu fuulduratti. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Amajjii 30 Doktaroonni Aljeeraa tajaajila tolaa hawaasaa dirqama ta'e balaaleffachuun magaalaa Aljeersitti ji'a lamaaf hiriira mormii eegalaniru.
Jarreen lameen kan suura ka'an Amajjii 26 bakka Piiraamidoonni Masrii itti argaman Giizaa jedhamutti. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Guyyoota muraasa dura Dubartiin gabaabduun addunyaa lammii Indiyaa Ji'ooti Amge, Nama dheeraa Addunyaa kanaa lammii Tarkii Sultaan Koosen waliin sagantaa suuraa adda ta'eef Masriitti wal arganiiru.
Kun shamarri Tuuniziyaa takka Pireezidant Maakroon waliin gaafa Guraandhala 1, 2018 suura of kaafteedha. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Tuniiziyaatti namoonni hedduun Pireezidantii Firaans Imaanu'eel Maakroon amma biyyoota Kaaba Aafrikaa daawwachaa jiran waliin suura ka'uuf ijibbaatarra jiru
Wayita PUMA School of Speed Athletic sagantaa jedhamuuf Istaadiyeemii magaala Johaanisbargitti argamutti Boolt deeggartoonni isaa isa waliin suura akka ka'an yeroo keenneefiira. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaattis suura of kaasuun wanta namoonni kumaan lakkaawaman waayita Atleetii Jaamaayikaa fageenya gabaabaa Yuuziiyeen Boolt gaafa wiixataa Johaanisbargitti argan raawwataniidha.
Suurri kun Amajjii 31 Morokoon Liibiyaa waliin wayita taphachaa turte yommuu Zakaariyaa Hadraaf miidhamu kaafame. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Zakaariyaa Hadraaf, taphataan Morokoo tapha Liibiyaa wajjiin taphataniin miidhamuu isaatiin hirmaannaa waancaa Afrikaa ala yeroo ta'u suura muli'isu.
Suurri kun Amajjii 27, 2018 lixa aduu keessa suura kaafameedha. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Dubartiin Ayivooriikoosti qarqara gaalaana naannoo 'Grand Basaam' jedhamuutti osoo imaltuu suura kaate
Ji'ii magaalaa Naakaapiriipirittiin Tulluu Kaadaam irraa baatee baha biyya Ugaandaatti gaafa Amajjii 31, 2018tti. Ji'ittiin kan dhiga uffattee kan fakkaattuu yoo ta'u, suurri ji'aa kun Amajjii 31, 2018'tti gaaraa naannoo magaala Nakaapiriipiiritti kaafame. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Roobii galgala eenyutu osoo ji'a hin argiin bule? Ji'a Yugaandaatti bantii gaara Kadaamitti guuttee mula'attu kunoo.

Suuraawwan kuneen kan argaman AFP fi Rooyitarsi irraati.

Naannawaa BBC