Jaakoob Zuumaa: Pireezidantiin Afriikaa Kibbaa aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaan irratti jabaachaa jira.

Preezidant Jaakoob Zuumaa magaalaa gudditti Pritooriyaa kessatti, Hagayya 19, 2017. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Pireezidant Jaakoob Zuumaa aangoo akka gadi dhisaaniif gaafii dhihaata jiru didaa jiru jedhame.

Pireezidantiin Afriikaa Kibbaa Jaakoob Zuumaa erga hoggantoota olaanoo miseensoota paartii ANC waliin Dilbata mari godhanii as aangoo akka gadi dhiisaniif dhiibbaan irratti godhamu dabalaa jirachuun beekame.

Marii godhame ilaalchisee odeeffannoon bal'inaan hin jiraatin malee hoggantoonni partii garuu Wiixata har'aa walgahii hatattamaa ni qabaatu jedhame eegama.

Malaammaltummaan kan himataman Obbo Zuumaan ji'a Muddee keessa aangoon dura ta'uummaa partii ANC irra fuudhamee Obbo Siriil Raamaafoosaatti kennamuun isaa ni yaadatama.

Filannoo waggaa dhufu keessa godhamu dursuuf partiin ANC akka adda hin cabne jecha aangoo irratti falmii godhamu hambisuuf hoggantoota paartiin kan godhameedha jechuun xinxaltoonni dubbatu.

Pireezidant Jaakoob Zuumaa aangoo irraa buusuuf deemsi godhamu kun, irra deebi'uun waamicha godhuunis ta'e mana marii biyyatti keessatti falmi kaasuun akka jalqabamuus ni eegama.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Paartiin ANC gartuu uumuu fi malaammaltummaa irraa kan ka'e gargar cabeera jedhu Siriil Raamaafoosaa.

Hoggantoonni olaanoon bulchiinsa paartii ANC ja'an mata mataan ta'uun Dilbata irra Piritooriyaatti kan argamu mana jireenya Pireezidant Zuumaa gahan.

Maree isaanii homa tokko kan hin dubbatiin ta'uus walgahii koree partii ANC kan biyyooleessaaf Wiixatatti waamicha godhaniiru.

Hogganaa partii mormituu fi miseensa ANC duraanii kan turan Juuliyees Maaleemaa Tiwiitarii isaanii irratti Obbo Zuumaan aangoo irra bu'uu didaniiru jechuun dubbataniiru.

Obbo Zuumaan yeroon aangoo isaanii itti lakkisan hanga 2019'tti tura. Haa ta'u malee ANC 'iin dadhabaa dhufuu diinagdee fi malammaltummaan walqabatee maqaa isaanii badaa dhufuu isaa hubataniiru.

Pireezidaantiin kun himati malammaltummaa hedduun irratti dhihaatuyyuu isaan garuu an badii tokkoyyu hin dalagne jedhanii waakkatu.

Hogganaa partii ANC haaraa kan ta'an fi filannoo bara 2019 keessa geggeeffamuu irratti carraa mo'achuu olaanaa kan qaban Obbo Raamaafoosaan, tokkummaa paartii kanaaf waamicha godhaniiru.

Haa ta'u malee yoo Obbo Zuumaan aangoo gad dhiisuu didan gartuu isaanii waliin ta'uun Obbo Zuumaa irratti ka'u maluu sodaan jedhu babal'achaa dhufuu isaa gabaastonni dubbatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan