Afriikaa Kibbaa: ANC'n marii 'bu'a qabeessa' Zuumaa waliin gochuu hime

Jaakoob Zuumaa, preezidntii Afriikaa Kibbaa Image copyright AFP / Getty Images

Afriikaa Kibbaatti paartiin biyya bulchu ANC'n, walgahii sadarkaa olaanaatti geggeefamuu fi hegeeree pireezidant Jaakoob Zuumaa ni murteessa jedhamee eegamaa ture akka yeroo biraatti darbu taasise.

Qooda kanaas ANC'n ''marii gaarii fi firii qabeessa ta'e'' akka gaggeffatan ibsaniiru.

Obbo Zuumaan himata malaammaltummaan walqabatee aangoo isaanii akka gad-dhiisan miseensootii paartii isaniitiin dhiibbaan irra gaha jira.

Paarlamaan biyyattiis Kibxata ganama bifa addaatiin haala biyyattiin irra jirtu ilaalchisee ibsa pireezidantichi Kamisa kennuuf ture yeroo biraatti akka darbu godheera.

Yoo haal-duree sirrii irratti waligaltee irra gaahame Obbo Zuumaan aangoo gad-dhiisuuf qophiidha jechuun Marsariitii 'South Africa's Times' jedhamu tamsaasa kallatti isaa keessatti madda maqaansa hin xuqamin wabii godhachuun dubbateera.

Walgahiin dhaabbataan Koree Hojii Raawwachiiftuu Biyyooleessaas gafa Guraandhala 17 fi 18'tti akka qabames hogganaan paartii ANC Siriil Raamaafoosaa dubbataniiru.

Gartuun sadarkaa olaanaa jedhaman sun preezidantiicha fedhii isaanii malee barcuma isaanii irraa kaasuuf aangoo kan qabaniidha.

Partiileen mormitootaas duulli amantaa-irratti-hin qabnu jedhamuu geggeefamee aangoo irraa akka buufamaniif gaafii dhiheessa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata