Afriikaa Kibbaa: Jaakoob Zuumaa guyyoota muraasa keessatti aangoo lakkisu danda'u jedhame - ANC

Pireezidant Jaakoob Zuumaa fi Pireezidantii Itti aanaa Siriil Raamaafoosaa, walgahii koree kaabinetii Roobii darbe geggeefameeratti. Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Pireezidant Jaakoob Zuumaa fi Pireezidantii Itti aanaa Siriil Raamaafoosaa, walgahii koree kaabinetii Roobii darbe geggeefameeratti.

Pireezidantii Itti Aanaa Afriikaa kibbaa kan ta'an Siriil Raamaafoosaa, aangoo dabarsuu ilaalchisee Pireezidaant Jaakoob Zuumaa waliin kallattiin haasa'aa akka jiran dubbataniiru.

Paartii biyya bulchu kan hogganaa jiran Obbo Raamaafoosaan, furmaata hatattamaan fiduun akka barbaachisaa ta'e isaanis ta'e Obbo Zuumaan akka hubatan dubbataniiru.

Egeree Pireezidaantichaa ilaalchisee haasaa lamaan isaanii godhaa jiran guyyoota muraasa keessatti xumuruuf akka kayyefatanis dubbataniiru.

Kunis Obbo Zuumaan yeroo gabaaba keessatti aangoo gad dhiisuuf deemuu isaanii yeroo jalqabaaf kan mirkaneessu godhamee ilaalama.

Waggoota sagaliif aangoorra kan turan namni ganna 75 kun, himanni malammaltummaa hedduun irratti banamee jira.

Hogganni paartii biyya bulchuu ANC isaan irra fuudhamee Obbo Raamaafoosaatti ji'a mudde keessa erga kenname jalqabee aangoo akka gad-dhiisaniif dhiibbaan walirra hin cinnes irra gahaa jira.

Kallattiin waliin dubbachuun keenya yaadni waldhabdee fi gargar bahuu utuu uummata giddutti hin faca'iin waligalteerra akka geenyuuf carraa gaariidha jechuun Obbo Raamaafoosaan dubbataniiru.

Itti dabaluunis ''maree bu'a qabeessaa fi ijaarsaati'' jechuun ANC'n dubbateera.

Walgahiin hogganoota sadarkaa olaanaa jedhamanii kan Roobii kaleessaatti qabamee ture - sababa marii kanaaf gara Guraandhala 17'tti akka achi siqu godhameera - gartuun kun pireezidantichii fedhii isaanii malee barcuma isaanii irraa kaasuuf aangoo kan qabanidha.

Partiileen mormitootaas duulli amantaa-irratti-hin qabnu jedhamuu geggeefamee aangoo irraa akka buufamaniif gaafii dhiheessa jiru.

Dhabbanni Niilsen Maanddeellaas hatatamaan aangoo gad-dhiisuu qabu jechuun ibsa baasan keessatti preezidant Zuumaaf gaafii dhiheessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata