Suuraalee filatamoo Afriikaa torban kanaa: Guraadhala 2- 8, 2018

Suuraalee Afriikaa guutuu ardittiifi addunyaa gutuu irraa filataman kan torban kanaa.

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarreewwan lama gara qophii seimannaa barattootaatti wayita deemaa jiran, Dimokraatawa Riippablika Kongootti...

Ibsa waa'ee suuraa,

Barattoonni yunivarsitii haaraan hundinuu gara bara haaraa jalqabaatti seenaa jiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Fakkii artistii lammii Naayijeeriyaatiin hojatameef baduun Mana ammayaahaa Landanitti argamees calbaasiin hanga Poundii kuma 300 (doolaara kuma 417tti) gurguramuufi.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaa Kamisaa, mormitoonni dhiibba hedduu ta'an fuuldura Embaasii Ruwaandaa Israa'eel magaalaa Heerziliyaa keessatti argamutti walitti qabamuun seera biyyattii afrikaanota irratti xiyyeefate fakkaatu irratti mormii dhaggeesisaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Gaazexessitoonni NTV isitudiyoo isaanii Keeniyaa irraa tamsaasanis guyyaa Kibxataa akka KNT News waliin deebii'ee tamsaasa eegaluuf taasifameetti. Tamsaasni sadaffaa 'Citizen TV ammalleen hindeebiifamne. Sadan isaan iyyuu sirna 'waadaa galmiinsaa' ogganaa paartii mormitootaa Raayilaa Odiingaa 'akka pirezidaantii ummataatti' waan gabaasaniif cufamanii turan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaadhuma walfakkaatuuttis, gareen miseensa dubartoota Naayijeeriyaa Seun Adiiguun, Ngoozii Onwumeere, Aku'omaa Omee'ogaa fi Simideelee Adee'agboo sirna simannaa Xaba Olompiika Gammaa Koriyaa Kibbaa irratti suuraa ka'an.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaa Sanbataa, waaqeefattoonni kabaja ayyaana Hinduutiif qophii taasisan, Afriikaa Kibbaa ollaa Darbaaniitti ...

Ibsa waa'ee suuraa,

Haaluma qaama sirna kabajaatiin , namoonni kabajichaaf ofi keennaniis qaama isaanii uruun ija mukaa fi daraaraa fannifachuun - dhiibbaa fakkeenyaan ibsuuf kana godhu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaadhuma walfakkaatuun, Darbaanitti Raastaafariyaan reegee Ayyaana ofiisaanii kabajachuuf wayita bahaniitti

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaadhuma Sanbataa, dowwattuun holqa dhiheenya kana kaayirootti argame tokko suuraa yoo kaafattu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaa Wiixataa Afriikaa Kibbaatti deeggartoonni bulchaa paartii Raamfoosaa dhaadanno qabatanii wayita hiriiraaf bahanitti piresidaanti Jaaakoop Zuumaa taayitaa akka gadhiisanif waamicha taasisaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Jimaata ammoo naga eedgoonni Seenegaal Pirezidaantii Faransaayi Emaanu'e Maakroon Daakaar buffata xayyaaraatti oso eegaa jiranu ...

Ibsa waa'ee suuraa,

Sirbituu beekamtuu Rihaanaa fi Pirezidaantiin faransaayi lamaanuu yaa'ii barnootaa Magaalaa guddoo Senegaal irratti hirmaataniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Daandiidhuma tokkoo irraa, hojattoota albudaa 900 olii sababii badiinsa ibsaatiin lafa jalatti qabamanii turan wayita baraaramanitti foddaa konkolaataa keessaan harka baasee nagaa wayita dhaamu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaa Jimaataatti, eegdduun mana hidhaa magaalaa Morookkoo Kaasaablaankaa dura.