Lagannaan gabaafi tajaajila geejjibaa Oromiyaa gutuutti hojiirra olaa jira

Suuqii cufaman Image copyright DIPTENDU DUTTA

Mormiin lagannaa gabaafi sochii geejjibaa dhaabuuf waamichi lammiilee guyyoota sadiif dabarfame, Wiixata irraa eeegaluun godinaalee Oromiyaa mara keessatti hojiirra oolaa jiraachu maddeen BBC'tti himaniiru.

Waamichi lagannaa gabaa guyyoota sadiif gaggeessuuf tibbana karaa miidiyaalee hawaasummaatiin akkasumas magaalota tokko tokko keessatti waraqaan raabsamaa ture amma hojiirra olfamaa jira.

Kaayyoon lagannaan gabaa fi geejjibaa dhaabuu kunis "hidhamtootni siyaasaa marti yaa hiikkaman, ajjeechaan humnootii mootummaan raawwatamu akka dhaabbatu fi namootni ajjeechaa raawwatan seeratti akka dhiyaatan" dhimmoota jedhan sababa godhateeti jedhameera.

Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa, Magaalaa Haromaayaa fi naannawa isheetti sochiin daldalaas ta'ee geejjibaa guutummaan guutuutti kan dhaabbate yoo ta'u, waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru.

Magaalaan Naqamtees gutummaa gutuutti mormicha hojiirra olachaa akka jiran maddeen odeefannoo keenyaa nutti himaniiru.

Akkasumas Buraayyuu, Ashawaa meedaa fi Sabatattis guyyaa lammaffaaf mormoofi laganaan gabaa haala adda addaatiin gaggeefamaa jira.

Magaalaa Amboo fi naannawa isheettis, sochiin daldalaa akka dhaabbate jiraattotni magaala Amboo BBC'ti himaniiru.

Jiraattotni magaala Holotaa hiriira bahuun "mootummaan waadaa gale yaa eegu, hidhamtoota siyaasaa yaa hiiku" jedhaniiru.

Kana malees sochiin daldalaa magaalattii dhaabbachuusaa jiraataan magaalichaa BBC'ti himaniiru.

Magaala Buraayyuutti daandiin Ashawaa Meedaa Magaala Finfinnee qunnamsiisu cufamuusaas jiraataa irraa dhageenyeerra.

Jiraataan magaala Caancoo BBC'n haasofsiise sochiin daldalaa magaalattii haaluma kana duraan itti fufuusaa nutti hime.

Gama biraan dhaabbileen daldalaa magaalaa Naqamtees cufaa jiru. Hoteelonni fi suuqiwwan magaalattii keessaas hojii dhaabaniiru.

Lagannaan gabaa fi sochii geejjibaa guyyoota sadiif akka turuuf waamichi dhiyaachaa turuunsaa ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata