Ummanni Oromoo daangaa hanga daangaa gammachuu ibsataa jira

Obbo Baqala Garbaa

Waggoota muraasaa darbaniif ummanni Oromoo daandgaadhaa hanga daangaatti oromootni sababii siyaasaatii manneen hidhaa garaa garaa keessatti argaman akka hiikamaniif mormiisaa dhageessisaa turee jira.

Mormii wareegamni hedduun itti kanfalameenis kun firii qabsoo lakkaa'uu kan eegalan fakkaata. Hiikamuu Obbo Baqalaa Garbaafi namoota sababii siyaasaatiin hidhaman kan biraa jaha kalleessa dhagahameenis ummanni daangaa hanga daangaatti gammachuun akka machaa'u taasiseera, jedhu maaddeen BBC.

Torbaa muraasaan duras, hiikamuun hayyuu siyaasaa kan biraa Dr Mararaa Gudddinaa siyaasa Oromoo keessatti taatee ifti abdii tokko jechuun itti eegale fakkaata.

Kunoo kaleessa ammoo Obbo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafaa, Geetuu Gaarumaa, Tasfaayee Liibanii fi Bayyanaa Rudaa hidhaadhaa hiikamaniiru. Namoonni kunneen himannaan isaanii adda cituun kan dhagahame guyyoota lamaan dura ture.

Koreen hojii raawwachiistuu ADWUI murtee dabarseen, jeequmsa, shororkeessummaa fi mankaraarsummaa amantaatin namoota himannaan irratti banamee fi adabbiin kan itti murtaa'ef, himannaa isaanii irraa kaasuun dhiifamaan murteessee jira jechuun ni yaadatama.

Haaluma walfakkaatuunis, hidhamtonni siyaasaa kan ta'an gaazexessaan Esikindirri Nagaa fi Andu'aalam Araagee fa'iis har'a ni hiikamu jedhamee eegamaa jira.