Siiril Raamaafoosaan pirezidaantii Afriikaa Kibbaa ta'an

Siiril Raamafoosaan paarlaamaan Afriikaa Kibbaa wayita isaan filatan Baalekaa Imbeetee waliin gammachuun simatan, Guraandhala 15, 2018

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Siiril Raamafoosaan paarlaamaa biyyattiitiin wayita filataman gammachuudhaan simatan

Jaakoob Zuumaan aangoorraa bu'anii borumtaasaa Siiril Raamafoosaan pirezidaantii Afriikaa Kibbaa ta'an.

Paarlaa biyyattiitiin kaadhimamaan dhiyaate isaan qofa ture. Irra caalaan miseensotaa paarlaamaa miseensota paartii Kongireesii Biyyaalessaa Afriikaa ta'an wayita Obbo Raamafoosaan filataman gammachuudhaan machaa'aniiru.

Maanguddoon waggaa 65 Obbo Raamafoosaan haasawa pirezidaantummaa isaanii jalqabaa keessatti malaammaltummaa obbo Zuumaan ittiin komatamaa turan qolachuuurratti akka hojjetan dubbatan.

Paartiin Kongireesii Biyyaalessaa Afriikaa Obbo Zuumaan akka aangoo gadi lakkisan irra deddeebiin erga gaafatanii booda aangoorraa geggeessan ,Obbo Zuumaan garuu badii homaa tokkollee akka hin qabne eeranii utuma aangoon itti mi'ooftuu nagaa itti dhaammatan.

Maatii warra qannoo fi badhaadhinaan jiraatanii , warra Guuptaa, siyaasa biyyattii akka laaqan affeeran jedhamuun komiin irratti ka'ee ture egereesaanii mana hidhaaf lammataa affeertee turte.

Manni isaaniis marfamee ture.

Pirezidaanti Raamafoosaan malaammaltummaa fi fedhii dhuunfaa siyaasa biyyattii keessatti calaqqisiisuu hambisuuf xiyyeeffannaan akka hojjetan beeksisan.

Haasawa biyyaaf akka taasisanis ni eegama. Kun garuu shakii yeroo darbe Obbo Zuumaamoo Obbo Raamafoosaatu biyyaaf haasawa taasisa laata jedhuun yoona ga'eera, amma garuu gar tokkootti ba'eera.

Obbo Raamafoosan PAartiin ANC bara 1994 aangootti dhufee as ijasaanii aangoo pirezidaantummaarra buufatanii akka turantu himama.