Black Panther: Filmii namoonni gurraachi keessatti hirmaatan

Black Panther: Filmii namoonni gurraachi keessatti hirmaatan

Black Panther: Filmii kanarratti lammiin Keeniyaa Luppiitaa Niyaangoo irratti hirmaatte jirti. Taatuun kunis kana dura badhaasa guddaa Oskaar jedhamuun beekamu ijifattee jirti.