Qorannoon akka agarsiisutti dhiira caalaa dubartootatti qorra.

Qorannoon akka agarsiisutti dhiira caalaa dubartootatti qorra.

Dubartoonni dhiirota caalaa akka qorri itti dhaga'amu qorannoon ni mullisa. Kunimmoo dubartoonni dhiira caalaa o'a dabalataa akka barbaadan taasisa. Dr.Kileeree Egliin, Yunvarsiitii Poortimaawuuz UKtti ogeettiin sirna qaamaa maaliif akka ta'e ibsiti.