Barbaachi Dandii Xayyaaraa Iraan kufe itti fufeera

Maatiin imaltootaa odeeffonnoo firoota isaanii dhagahuuf gaddaan eegutti jiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Maatiin imaltootaa odeeffannoo firoota isaanii dhagahuuf gaddaan eegutti jiru

Barbaachi xayyaara Iraan kaleessa namoota 66 fe'atee kufe akka itti fufu murtaawus, maatiin imaltootaa odeeffannoo firoota isaanii dhagahuuf gaddaan eegutti jiru.

Xayyaarri imaltootaa Daandii xayyaaraa Aseemaan Dilbata darbe ture imaltoota 66 fe'atee osoo balali'uu naannoo gaarren Zagroositti kan kufe. Imaltoonni hundi du'uu akka hin oolles sodaatamaa jira.

Barbaachi dilbata eegalee ture, bubbeen cimaa fi cabbiin danqamee kan ture yommuu ta'uu, deebi'ee akka eegalu taasifameera.

Xayyaarri ATR 72-500 Magaala guddittii Iraan Tehraan irraa gara magaala Kibbaa Lixa biyyattiitti argamtu Yasuujitti imalaa ture.

Xayyaarri kun sa'aa tokkoof erga balali'ee booda dhiheenya magaala Seemiroomitti naannoo gaara Deenaa Jedhamuutti kufe.

Akka miidiyaan Iraan gabaasetti bakki xayyaarri kun itti kufe, magaala Yaasuj irraa fageenya KM 22 irratti argama.

Image copyright Mehrad Watson
Goodayyaa suuraa Xayyaarri cufe kun, ATR 72-500, Freenchii fi Itaaliin hojjetame

Xayyaarri kufe kun erga tajaajila kennuu eegalee waggaa 25 akka ta'e dhaabbanni Siviil Aveeshinii Iiraan beeksiseera.

Caccabaa xayyaarichaa akka barbaadan gareen baraartotaa garasitti kana ergaman ta'us booda addaan kutuuf dirqamaniiru.

''Bubbeen waan cumeef, akkasumas cabbii fi bokkaan dukkana waliin dabalamuun gareen baraartotaa fiixee gaarreenii akka hin geenye waan danqeef barbaachichi wiixatatti akka ce'u murta'eera'', jechuun sabaa himaan IRIB jedhamu beeksiseera.

''Haalli qilleensaa yoo fuuyya'e Hiiliikoptaroonni 5 barbaacha kanaaf qophii dhas'' jedheera.

'Rabbi Anaaf Arjaa dha'

Warreen xayyaaricha keessa turan keessaa jahaatamni imaltoota, lama naga eegdota, lama keessumeesitotaa fi kan hafan lama Paayilataa fi gargaaraa Paayilataati.

Maatiin Imaltootaa Sanbata kaleessaa Masjiidaa dhiiyeenya buufata Xiyyaaraa Mehraabaaditti wal gahanii akka turan AFP gabaaseera.

''Kuni dhugaadha jedhee of amansiisuu hin danda'u,'' jetti dubartiin abbaan manaa ishee xiyyaaricha keessa ture.

Marsariitii oduu Tabnaak Jedhamuuf yaada isaa kan kenne namni tokko ammoo xayyara caccabe kanaan imaluuf tikeeta muree isa jala darbuu himeera.

Tikeeta muree ture agrasiisaa 'rabbi anaaf arjaa dha haata'u malee namota lubbuu isaanii dhaban kanaaf onnee koorraan gaddaaf'

Pireezidentiin Iraan Hassan Rohaaniiin warra balaan kun irra gaheef gadduu isaanii himanii, ibsa miidiyaaleef kennaniin balaan kun ''gadda guddaa'' fidee jedhan.

Iraan yeroo dhihoo keessa balaawwam xayyaaraa hedduu keessumeesiteetti, xayyaaronni ishees dulloomoodha

Sagantaa Niiwkileeraa isheerratti dhiibbaa gochuu kaayyeefachuunis qoqqobiiwwan irra kaahamaniin meeshalee jijjiirraa qaama xayyaaraa jabaa argachuuf rakkachaa jirti.

Aseemaan, daandiin Xayyaaraa guddinaan Iraanitti sadaffaa ta'e kun Booying wajjiin waliigaltee raawwateen xiyyaarota gidduu galeesssaa 737 jedhaman 30 bituuf ajajeera.

Hoogganaa olaanaan Iiraan Ayaatolaa Ali Khaamanis gaddi guddaa akka isaanitti dhagaahame ibsaniiru,

Mata dureewwan walitti dhiyaatan