Biraazilitti hidhamtoonni mana hidhaa to'atan

Humna waraana Braaziil Image copyright Getty Images

Mana hidhaa magaalaa guddoo Biraaziil Biraaziiliyaa keessatti argamutti hidhamtoonni mana hidhaafi hojjetota isaa to'ataniiru.

Koora bitteeneesitoonni meeshaa waraanaa hidhatan mana hidhaa kana marsanii argamu.

Hidhamtoota keessaa gariin, miseensota garee maafiyaa magaalitti akka ta'an beekameera.

Hidhamtoota jeequmsa kan kaasisan keessaa sadii rasaasaan rukutamaniiru jedhameera.

Jeequmsichi kan eegale Magaalaan Riyoo De Jeneeroo to'annoo humna waraanaa jala akka galtu erga taasifamee booda.

Bulchiinsi magaalaa Riiyoo tasgabbii magaalittii eegsisuuf humna dabalataa gaafachuu isaatiin, pireezidentiin biyyatti Misheel Temeer humna waraanaan nageenyi magaalitti akka to'atamu ajajaniiru.

Jeequmsi kunis murtee kana balaalefachuun eegalamuu hin oolle jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan