Shamarran Naayijeeriyaa haleellaa Bookoo Haraam mana barumsaa irratti bane jelaa miliqan

Loltoota Bookoo Haraam

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltoonni Bookoo Haraam mootummaa Islaamaa Kaaba Naayijeeriyaatti dhaabuu barbaadu

Shamarran fi barsiisonni mana barumsaa keessa bulanitti haleellaa Bookoo Haraamiin irratti baname jelaa miliquu isaanii ragaaleen himan.

Loltoonni kunneen konkolaataadhaan magaalaa Daapchii, naannoo Yoobee keessatti argamtutti erga dhufanii booda, dhukaasa banuufi boombii dhoosuu akka eegalan ragaaleen kunneen dubbatu.

Sagalee kanaan kan dammaqan barattoonni akkasumas hojjattoonni mana barumsaa miliqanii jiru.

Eebla 2014'tti Bookoo Haaraam shamarran 270 ol mana barumsaa kaaba-baha magaalaa Chiibook keessaa ukkaamsee fudhatee ture.

Jiraattonni fi milishoonni siiviilii Daapchii loltoonni kunneen shamarran magaalaa isaaniis ukkaamsuuf karoora qabu ture jechuun dubbatu.

Manni barumsichaa duwwaa ta'uusaa erga ilaalanii booda, loltoonni kunneen saamicha raawwataniiru.

Humnoonni nageenyaa Naayijeeriyaa heelikooptaraan dabaalaman boodarra haleellaa kanaaf deebii kennanii jiru jedhu.

Fulbaana darbe shamarran Chiibook 100 ol ta'an magaalaa guddoo Abuujaatti maatii isaaniitti makachuu danda'aniiru.

Garee shamarranii sana keessaa hedduun isaanii jijjiirraa komaandaroota Bookoo Haraamiin Caamsaa darbe kan lakkifaman yoo ta'u, shamarran 100 ol ammas achi buuteen isaanii hin beekamu.

Walitti bu'iinsi fedhii mootummaa Islaamaa dhaabuu uumame kun, lubbuu namoota kumaatama kudhaniin lakkaawwamanii galaafateera.

Namoota kumaatama gareen kun waggoota saddeetiif ukkaamsaa ture keessaa shamarran Chiibook ammeentaa xiqqoodha.