Shamarreen kun Moozaart bakka buutii laata?

Shamarreen kun Moozaart bakka buutii laata?

Tapha Opeeraa guutuu umuriishee 10 tti kan barreesite, Almaa Doocher, maqaan Moozaart ishii xiqqoo jedhu akka kennamuuf taasiseera.