Shamarran haleellaa hidhattoota Bookoo Haraam jalaa baraaraman

Shamarran mana barnootaa

Madda suuraa, Yobe State government

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarran hangi wayii ukkaanfamanii fudhatamaniiru jedhan qoondaaltonni

Shamarran haleellaa hidhattootni Bookoo Haraam mana barnootaa bulmaataa Kaaba Naayijeeriyaa irratti raawwataniin achi buuteen isaanii hin beekamne humna waraanaa biyyattiin baraaramuu aangawoonni beeksisan.

Shamarran 100 haleellaa hidhatootaa dheessanii gara daggala magaalaa Daapchiin alatti baqatan harka hidhatoota kanaa galuu hin oolan jedhameenii turan.

Maatiin Shamarran kanaa BBC tti yoo himan shamarran qabamanii konkolaataatti fe'amaa turan arganiiru.

Haleellaan alanaa kun waggaa afur dura shamarran 270 magaala Chiibook irraa erga butamani booda isa jalqabaati.

Bulchaan biyya Yoobee ergaa barreefamaa dabarsaniin, shamarran lakkoofsi isaanii adda hin baanee 'shororkeesitoota isaan ukkaamsee fudhate' harkaa baraaramanii amma humna waraanaa biyyatti jala jiru jedhaniiru.

Rooyitarsi maatii barattootaa fi aangawoota mootummaa waabeffachuun akka gabaasetti ammoo shamarran 76 baraaramanii 13 ammas achi buuteen isaanii ammas hin beekmane.

Akkamiin akka du'an hin ibsine malee Rooyitarsi shamarran lama du'uu itti dabaluun gabaaseera.

Daapchiin, Chibook irraa gara Kaaba Lixaattii km 275 fagaattee magaalaa argamtuu dha.

Hidhattoonni kun gara magaalittii kan seenan sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhageesisaa yoo ta'u, barattoonnii fi barsiisonnis gara daggala naannichatti argamuutti baqataniiru.

Jiraatonni naannichaa humni nageenyaa Naayijeeraa xayyaara waraanaan deeggarame turtii booda hidhatoota haleelera jedhan.

Ministirri poolisii Yoobee barattoota mana barumsichaa 926 keessaa 815 gara mana baruumsaatti deebi'uu beeksisaniiru.