DHDUO Dr Abiyyi Ahimadiin dura taa'aa taasifachuun filate

Dr Abiy Ahimad Image copyright face book
Goodayyaa suuraa Dr Abiy Ahmad

Koreen Giddugaleessa Dh.D.U.O Waltajjii marii Guraandhala 15 bara 2010 gaggeesseen Dr. Abiyyi Ahimad iin Dura taa'aa Dh.D.U.O akkasumas Obbo Lammaa Magarsaan Itti-aannaa Dura taa'aa taasisuun filachuu fuula feesbukii dhaabbatichaarraa barameera.

Akka odeefannoo argameetti hirmaannaafi fayyadamummaa uummata Oromoo karaa tarsiimawaa ta'een caalaa dhugoomsuuf, riifoormiiwwan akka biyyaafi naannootti jalqabaman caalamaatti lafa qabsiisuuf akkasuams sadarkaa qabsoon Dh.D.U.O fi uumata Oromoo sadarkaa ol'aanatti ceesisuuf jecha sirreeffama ramaddii hoggansaa kun taasifame jira.

Haaluma kanaan akkaata danbii ittiin bulmaata dhaabbatichaa eegeen Dr.Abiyyi Ahimad Dura taa'aa Dh.D.U.O Obbo Lammaa Magarsaan itti aanaa Dura taa'aa Dh.D.U.O ta'uun koree giddu galeessaa DH.D.U.On sagalee guutuun filatamanii jiru.

Gaggeesitoonni filatamanis fedhiifi dantaa ummata naannoo Oromiyaa fi ummata biyyattiif caalatti mirkaneesuuf ni hojjetan jedhamee abdatamas jedheera.

Waan ta'eefis miseensonni, deeggartoonni, ummanni Oromoo bal'aanifii ummanni biyyattii murtoo dhaaba cinaa hiriirudhaan jijjiiramni hunda galeessi akka galmeeffamuuf akkuma kana duraa dhaabichaaf deeggarsa akka taasisaniifis waamichi taasifameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata