Qabsoo humna laga Abbayyaa

Bishaan laga abbayyaa irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota gadi jallaa jiran waliin waldhabdee erga ka'ee bubbuleera. Kunis erga Itophiyaan hidha guddicha ijaaruu eegaltee kaaseeti.