Hiikaa hidhi Abbayyaa biyyoota ollaatiif qabu

Keyframe #1

Itoophiyaan hidha ardii Afriikaatti isa guddaa ta'ee laga Abbayyaa irratti ijaaruu erga eegaltee waggoota lakkoofsiftee jirti. Haa ta'u malee biyyonni ollaa dhimma kanarratti ilaalcha garaa garaa qabu.

Itoophiyaan annisaa hidha kanarraa maddisiftuun warraaqsa industrii ishee ittiin gaggeessu bira darbuun biyyoota ollaatti gurgurachuun galii argachuuf karoora akka qabduulleen dubbatameera.

Garuu bishaan laga Abbayyaa jalliisuun, Itoophiyaa ollootashee Masriifi Suudaanin hubu dandeessi laata shakkiin jedhu ka'aa jira.

Mee viidiyoo kana dowwadha.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Qabsoo humna laga Abbayyaa

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata