Suuraa filatamoo Ardii Afriika: Guraandhala 16-22, 2018

Suuraalee filatamoo torban kanaa ardii afriikaa guutuufi lammiilee afriikaa eessayyu addunyaa kanarra jiraatan.

Guyyaa Guraandhalaa 21, 2018 Tajaajilli beleendoolee Keeniyaa harba kaawuntii Laamuri, Nyeerii konkolaataan fudhuun gara biraatti yoo dabarsan suuraa kaafametti.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Harbi akkasiin gadi garagalee qilleensa keessa yoo balali'u yeroo hunda arguun hindanda'amu. Garuu guyyaa Roobii kaawuntii Nyerii biyya Keeniyaa keesstti kan ta'e kanuma.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Kunis namoota tibba fesitivaala sarkisii jalqabaa Abijaan, Ivorii koositi keessatti balalii'aniidha.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Zaambiiyaatti namoonni du'a ogganaa paartii mormituu Morgaan Sgaangiraayi kan umurii waggaa 65tti du'eetti gaddasaanii yoo ibsatan.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyaadhuma walfakkaatu, haatii mucaashee haaraa hospitaala Gubaa, Suudaan Kibbaatti simmatte. Biyyattiin dahumsaaf lafa baayyee rakkisaa ta'an keessa tokko ta'ushee UNICEF beeksise.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Itoophiyaatti guyyaa humnoota Xaaliyaaniidhaan namoonni kuma 20 ta'an itt ajjeefama yaadataniiru, Guraandahala 19, 1973.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Warri Libiyaas torban kana yuggaa guddaa yaadataniiru. Guraandhala 17, guyyaa erga Koleenel Muaammar Gaddaafiin aangoorraa bu'anii waggaa torbaffaadha.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Afrii Kibbaatti filannoo qaba garuu, pirezidaantii haaraa argataniiru. Siriil Raamaafozaa osoo uummataafa haasaa hin taasifamiin dura wayita ul'atanitti. Dubartiin tun maal akka ilaa jirtu osuma beekne gaarii ture.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Gara biraatiin ammoo Koriyaa Kibbaatti, lammiin Ghaanaa xabataa iskeletanii Akwaasi Frimpong mucaaa isaa hiriyaatti wal yoo barsiisuu.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Garuu Keenyaa keessatti, yaandi gara fiigicha olaanaatti geedarame

Images courtesy of AFP and EPA