Barbaachi Shamarran Naayijeeriyaa 110 Bookoo Haraamiin butaman cimeera

Haleellaa daapchiitti raawwatameen booda kopheewwan sandalii mooraa mana barumsichaatti hafan.

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Haleellaa daapchiitti raawwatameen booda kopheewwan sandalii mooraa mana barumsichaatti hafan.

Mootummaan Naayijeeriyaa Loltootaafi Xayyaarota dabalataa ramaduun barbaacha barattoota shamarranii Naayijeeriyaa hidhattoota Bookoo Haraamiin torbee darbe butamuu hin oolan jedhaman cimseera.

Hidhattoonni Bookoo Haraam Guraandhala 19 mana baruumsaa magaalaa Daapchii jedhamtu erga haleelanii boodaa dha achi buuteen shamarran kanaa kan bade.

Pireezidentiin biyyattii Mohaammadoo Buhaariin kuni ''badii biyyaalessaatii'' jedhanii, maatii daa'imman isaanii jalaa badaniin dhiifama gaafataniiru.

Haleellaan alanaa kunis seenaa barattoota shamarranii Chiibook bara 2014 butaman yaadachiiseera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Maatiin daa'imman isaanii jalaa butaman mootummaan deebii akka kennuuf gaafataa jiru

Oriisaa fi aariin maatii faanni ijoollee isaanii badee daran dabalaa jira.

Daapchiin, Chibook irraa gara Kaaba Lixaattii km 275 fagaattee magaalaa argamtuu dha.

Jalqaba irratti aangowaanni butamuu barattoota shamarranii haaluun, hidhatoota baqatanii dhokataniiru gabaasa jedhu kennan ture.

Boodaa garuu haleellaa hidhatootaan booda shamarraan 110 achi buuteen isaanii akka dhibe amananiiru.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Firoonni daa'imman butamanii maqaa baratootaa sakatta'aa jiru

Hidhattootni Bookoo Haraam mootummaa Islaamawaa naannichatti hundeessuu sababa jedhuun Kaabaa Naayijeeriyaatti lola riphee loltummaa gaggeessaa jiru.

Waggaa afur duras naannoo Chibook jedhamurraa barattoota Shamarranii 276 butuun duulaa 'shamarran keenya deebisaa' ( #BringBackOurGirls ) addunyaa guutuutti beekameef sabab ta'eera.

Bakki shamarran alana butaman jiran hanga ammaatti hin beekamne.