Mootiin Sa'uudii qondaala waraana biraa muudan

Mooticha Sa'uudii Arabiyaa Salmaan bin Abdullaziz (gidduu) Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mootichi Salmaan (gidduu) bara 2015 aangoo qabatan

Sa'uudii Arabiyaan halkan tokkotti Ajajaa waraanaa biyyattii dabalatee aanga'oota waraanaa olaanoo aangoorraa kaaste.

Mootichi Sa'uudii Salmaan hoogganoota waraana lafoo fi qilleensarraa duraanii kaasuun kanneen biroo bakka buusaniiru.

Oduun waa'ee har'iamuu aanga'oota waraanaa gameeyyii Sa'uudii Arabiyaa kana kan gabaase barruun mootummaa Sa'uudii Arabiyaa ,Sa'udi Press Agency, jedhamu sababa isaan ittiin kaafaman garuu hin keenye.

Oduun kun kan dhagahame wayita waraanni Yaman ,kan Sa'uudiin qindeessitee fiinxaaleyyiidhaanin lola jettu, waggaa sadaffaansaa xumuratti dhiyaatettidha.

Raafamaa fi buqqaasuu humna waraanaa Sa'uudii booda kan jiran mootii biyyattii fi Ministera Ittisaa kan ta'an Bin Salmaanidha.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qindoominni Sa'uudiin durfamu bara 2015 waraana Yaman keessa seene

Mootichi Sa'uudii hojii akkanaa aadeffataniiru. Waggaa darbes duula malaammaltummaa fi kachachala aangoo hambisuuf jecha namoota rakkoo qaban jedhamanii shakkaman kanneen akka mootolee, ministirootaa, daldaltootaa fi dureeyyii akkasumas namoota maqaansaanii biyyattii keessatti beekaman hedduu hoteela Riitzi Kaarlitonitti hidhanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata