Haleellaa Afriin: Loltootni Tarkii saddeet Siiriyaatti ajjeefaman

Taankii Tarkii Siiriyaatti

Madda suuraa, Reuters

Waraana naannoo Kaaba Siiriyaa Afriin jedhamuutti banameen loltootni Tarkii saddeet ajjeefamuu qondaaltotni waraanaa beeksisan.

Lola kamisa ture kanaan loltoota 13 madaawan keessaa hedduun haala yaaddesssaarra jiru jedhameera.

Mudde irraa eegale haleellaa loltootni Tarkii hidhattoota Kurdistaan irratti banan keessatti guyyaan kaleessaa guyyaa dhumaatii guddaan irra gahedha.

Humni waraanaa Tarkii ajjeechaa Loltoota isaarratti rawwatame wajjiin walqabatee yeroo lama ibsa baaseera.

Ibsa isa jalqabaan loltoonni isaa jajjaboon shan du'uu fi torba madaawuu beeksiseet ture. Ibsa isa lammataan loltoonni sadii dabalataan du'uu fi 6 ammoo madaawuu beeksiseera.

Hilikooptariin Tarkii loltoota madaawan baraaruuf ergames haleelamuun ofirra deebu'uun gabaasameera.

Loltootni Tarkii naannoo kanaatti haleellaa erga eegalanii jiraattotni hedduun qe'eesaanii gadhiisanii godaananiiru.

Oduu biraatiin ammoo, Manni Marii Mirga Namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii haala naannoo hidhattootaan to'atamtee Gihootaa ilaalchisee falmii eegaluuf akka ta'e beekameera.

Naannoo dhiheenya magaala Damaasqoositti argamtutti Amajjii darbe irraa ka'uun waraana loltoota mootummaa fi hidhattoota biyyattii gidduutti cimeen namoonni 580 ta'an ajjeefamuu gabaafamaa jira.

Waraana kanaan garatti baqatan kan dhaban lammiileen 393,000 ta'aniis hanqina nyaataa fi dawaa hammaataaf saaxilamaniiru.

Falmiin dhimma kana ilaalchisee Jimaata har'aa magaala Jeneevitti aadeemsifamuuf jiru akka qophaawu kan gaafatame mootummaa Ingiliziini. Wixineen labsii, Rooyitaarsi argadheera jedhe deeggarsa namoommaa dhorkamaa jiru fi haleellaa dhaabbilee fayyaa irrratti raawwatamu cimsee kan balaaleffatu ta'uu dha.