Afriikaa torban kanaa suuraawwaniin: Guraandhala 24 - Bitooteessa 1, 2018

Suraawwan filatamoo ardii afriikaa gutuufi lammiilee afriikaa addunyaa bakka garaa garaa jiraatan irraa kan torban kanaa.

Keeniyaa keessatti sirbitoonni hidhannoofi uffannaa barbaachisuu offatanii waancaa xaba Fiifaa addunyaa simachuuf yoo buufata xiyyaara Jomoo Keeniyaataatti sakata'iinsa nageenyaa wayita taasisan. Guraadhanala 26, 2018 Naayiroobi keessatti. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Keeniyaa keessatti sirbitoonni hidhannoofi uffannaa barbaachisuu offatanii waancaa xaba Fiifaa addunyaa simachuuf yoo gara buufata xiyyaara Jomoo Keeniyaataa deeman mul'atan.
Shubbistooonni Afriikaa Kibbaa bakka Waggaa Haaraan warra Chaayinoota, waggaa Saree, Magaalaa Chaainaa tokkooffaa, Johaanisbarigitti kabajame irratti wayita dannasan, Guraandhala 24, 2018. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Shubbistooonni Afriikaa Kibbaa bakka Waggaa Haaraan warra Chaayinoota Johaanisbarigitti kabajame xiyyeefannoo namootaa hawwatanii turan.
Shubbisni aadaa leencaas kabaja waggaa Saree irratti sirbamee ture achumatti guyyaa Guraandhala 24, 2018 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Shubbisni aadaa leencaas kabaja waggaa Saree irratti sirbamee ture.
Dubartii lammii koobnoo bakka jireenyaatii buqqaatees, buufata bakka turmaata buqqaatootaatti gadii baate ala taa'aa jiru, Guraandhala 27, 2018 Buuniyaa keessatti. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Riippablika Dimokraatawa Koongoo biyyaa namoonni itti fufiinsaan nageenyaaf baqachaa jiranitti suuraa dubartii buqqaatuun teessee eeggachaa jirtu.
Dubartiin Fulaanii daandii Daapchiitti bulchiinsa Yobe Naayijeeriyaa keessatti, Guraandhala 27, 2018 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Daapchii, magaalaa Naayijeeriyaa lafa shamarran hidduun itti ukkaafamanii fudhatamanitti, haalluun uffannaa ija nama suuraa kaasuu harkisee ture.
Biyya Israa'el magaalaa durii Yarusaalem keessatti lubni kiristiyaana lammii Itoophiyaa tokko erga oggantoonni ammantiichaa karra cufaniin booda karra seennaa isa mummee biratti osoo kadhataa jiranuu. Guraandhala 26, 2018. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Biyya Israa'el Yarusaalem keessatti lubni kiristiyaana lammii Itoophiyaa tokko karra seennaa isa mummee biratti osoo kadhataa jiranuu.
Namoonni foddaa awutobisiitiin fuldura postarii Pirezidaantii Masirii Abdal Fataah Al-sisi irratti filannoo dhufuuf yoo morman ilaalaa jiran , Kaayiroo, Masirii Guraandhala 28, 2018 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gutuu Masirii biyyaa filannoof qophaa'aa jirtuutti, mormitoonni kunneen magaalaa Gudditti Kaayiroo keessatti bahan.
Awutobisii biraa Keeniyaa Naayiroobii keessatti, Annaastaa Waa'inaayinaa, 34, dubartoota 'mataatu' awutobisii geejiba dhuunfaa bareechurra hojatan muraasa keessaa tokkodha. Guraandhala 26, 2018. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Awutobisii biraa Keeniyaa Naayiroobii keessatti, Annaastaa Waa'inaayinaa, 34, dubartoota 'mataatu' awutobisii geejiba dhuunfaa bareechurra hojatan muraasa keessaa tokkodha.
Galaana guutuu hanga Dubliin, Iyirlaanditti waa'ee jireenya isheefi waa'ee dhaqina qabaa dubartootaa Somaalii filmiidhaan kan dadamaqasaa jirtu Ifraah Ahmad. Image copyright PA
Goodayyaa suuraa Galaana guutuu hanga Dubliin, Iyirlaanditti waa'ee jireenya isheefi waa'ee dhaqina qabaa dubartootaa Somaalii filmiidhaan kan dadamaqasaa jirtu Ifraah Ahmad.
Dhumarattis, Abiijaanitti garee kubbaa miiilaa dubartoota Gaanaa garee Iyivorii koosti mo'achuun Waliita'iinsa Kubbaa miilaa Afriikaa Lixaa (UFOA) mo'ataniif gammachuu guddaa ture. Abijaanitti Guraandhala 24, 2018 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dhumarattis, Abiijaanitti garee kubbaa miiilaa dubartoota Gaanaa garee Iyivorii koosti mo'achuun Waliita'iinsa Kubbaa miilaa Afriikaa Lixaa (UFOA) mo'ataniif gammachuu guddaa ture.

Images courtesy of AFP, Reuters, PA and Getty Images

Mata dureewwan walitti dhiyaatan