Mo Faaraah: Champiyoonni Olompikaa buufata xiyyaara Jaarmanitti miidhaan sanyummaa narra gahee jedhe.

Mo Faaraah Image copyright Tristan Fewings

Yeroo afuriif chaampiyoona Olompikii kan ta'e Mo Faaraah, sababii sanyiitiin buufata xiyyaaraatti naga eegdoota Jarmaniin miidhaan sanyii narra gahe jedheera.

Haalli kunis nama ganna 34 fi lammii Inglizii kan ta'e Faaraah kan mudate, maaraatoonii ji'a dhufu Ingliziitti geggeefamuuf qophaa'uuf jecha wayita shakkalaaf gara Itoopiyaatti imalaa jiru ture.

Namni dhalootaa Somaalee ta'e kun rakkoon jedhame kun buufata xiyyaaraatti hojjetoota nageenyaan wayita irra gahu kan agarsiisu viidyoo Instaagraamiirratti maxxanseera.

''Namichi akka hintaanetti qaama kiyya naqaqabate. Kun sirriitti miidhaadha, siriitti, siriitti, miidhaadha,'' jechuun Faaraahan barreesseera.

Sana booda vidiyoo secondii 47 kan ta'e miidiyaa hawaasaa irratti wayita maxxanse vidiyicha jalatti ''Dararama sanyi akkanaa jabana kana bara 2018 keessa arguunkoo baay'ee na gaddisiseeraa!!! jechuunis barreesseera.

Ibsa Maxxansa Waldaa Ispoortiif kenname irrattis, dubbi himaan Faaraah akka jedhetti: ''Waaree booda kana wayita Mo Faaraah shaakkalaaf gara Itoopiyaa deemaa jirutti buufata xiyyaara Jarmaniitti taateen akkana isa mudate.

''Hojjeettoonni nageenyaa buufata xiyyaaraa akkaata sirri hinta'iniin waan isa qaqabataniif haalichi sanyummaa irraa kan maddeedha jechuun Mo yaadeera.''

Faraan maaraatoonii Loondoontti Caamsaa 2 geggeefamu dursuun Dilbata darber dorgommi Guddicha Walakkaa maraatoonii Loondoon injifachuun darbuun isaa ni yaadatama.

BBC Ispoort taatee kana ilaalchisee akka yaada kennaniif qoondaaloota buufata xiyaara Muuniik argachuuf yaali godhe ture.

Image copyright @Mo_Farah/Twitter
Goodayyaa suuraa Taatee kana ilaalchisee Mo Faaraah vidiyoo midiyaa hawaasaarratti maxxansee ture