Basaasaan Raashiyaa: Sergee Iskiriippaal ajjeesuuf summii narviitti fayyadaman

Yaalii namicha basaasaa Raashiyaa ture ajjeesuuf taasifame keessatti summiin narvii hojiirra ooluu poolisiin beeksise.

Sergeefi intalli isaa Yuuliyaa Iskiriippaal Dilbata waaree booda Saalisbarii keessatti erga of wallaalanii booda jabaa dhukkubsachaa jiru.

Poolisiin isaan gargaaruuf dursee bakka sanatti argame tokko dhibamee hospitaala akka jiru Gargaaraa Komishinaraa Maarki Rowley dubbateera.

Summiin narvii keemikaala baayyee summaa'aa sirna hojii narvii dhaabuun akka qaamni hojiisaa dhaabu taasisuu danda'udha.

Summiin kun kan gara qaama keessaa seenuun kan beekamu afaaniifi funyaaniin ta'ullee karaa ijaafi gogaallee seenuu ni danda'a.

Obbo Rowulee, Poolisiin Farra Shorokkeessummaa, kan ta'e akka jedhanitti saayintistoonni mootummaa summii kana adda baasaniiru garuu sadarkaa amma jiru kanaan odeeffannoo sana gurra uummataan hin geenye.

"Waanti kun bulchaa summii narviitiin akka yaalii ajjeechaatti fudhatamee hordofamaa jira," he said.

"Summiin narvii mallattoo mullatuuf bira ga'uun cinaatti, namoonni lamaan amma sababii kanaan dhibeen fayyaa mudate kun addatti akka xiyyeeffannaan irratti taasifames mirkaneessuu nan danda'a."

Rakkoon bal'aan fayyaa uummataaf yaaddoo ta'a jedhamuuf ragaan hin jiru.

Poolisoonni biroon lama bakka balaan kun itti uumametti argamanis mallattoo salphaatiif hospitaalatti yaalamanii turan. Mallattoon isaanirratti mullates ija ooksisuufi hafuura kutuudha.

Image copyright EPA/ Yulia Skripal/Facebook
Goodayyaa suuraa Mr Skripal, 66, and his daughter Yulia, 33, collapsed on a bench in Salisbury city centre

Kibxata darbe Ministirri Dhimma Alaa UN Booriis Joonson miseensota bakka bu'oota uummataatti akka himetti dhyimma Iskiriippaaliin walqabatee ragaa Raashiyaa "itti gaafatamummaa biyyaa" jiraannaan biyyi isaanii "deebii "ga'aa" kennitu jedhan.

Raashiyaan waan uumamee kanaaf maaltu akka sababa ta'e "odeeffannoo hin qabu" garuu yoo poolisiin Biriitish gaafateef tumsa gochuuf qophii ta'uu ishee ibsiteetti.

Dubbi himaan Ministeera Dhimma Alaa Raashiyaa Maariyaa Zakharovaa miidiyaaleen biyyaa alaa waan uumame kana akka qaama duula farrummaa Raashiyaatti itti gargaaramaniiru jedhan.

"Duula baramaadha. Waanti barame dubbii ol kaasuudha. Nuti akka olola ta'etti ilaalla," jette.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata